Registrera dig nu för Mitt Fortum tjänsten

Som Fortums kund behöver du dina kunduppgifter - kundnummer och förbrukningsställets nummer - för att kunna registrera dig för Mitt Fortum tjänsten.

Om du ännu inte har kundnummer, regist-
rera dig som ej-kund.

 

10.11.2014