Du har nu registrerat dig för Mitt Fortum tjänsten

Tack för att du registrerat dig för Mitt Fortum tjänsten. Du får ännu en bekräftelse i din e-post om det. Nu kan du använda dig av tjänsten och se uppgifter angående dina avtal, fakturering och förbrukning. Kom ihåg att logga ut efter att du slutat använda tjänsten.

Tillbaka till framsidan.

27.6.2013