Toimitamme Otso-bioöljyä Savon Voimalle

Fortum ja Savon Voima Oyj ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan Fortum toimittaa bioöljyä Savon Voimalle ensimmäisenä sopimuskumppaninaan Suomessa.

​Savon Voima käyttää Fortum Otso® -bioöljyä  kaukolämmön tuotannossaan Iisalmessa ja raskaan ja kevyen polttoöljyn asemesta. Sopimus mahdollistaa monivuotisen yhteistyön. 

 

Fortum Otso® -bioöljy tuotetaan itäsuomalaisesta puusta Joensuussa. Lisäksi bioöljyllä tuotettu energia vähentää kasvihuonepäästöjä yli 90 prosentilla fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Bioöljyn tuotanto ja käyttö hyödyttää koko Itä-Suomea, ja avaa samalla uuden sektorin Suomen energiateollisuudessa", Kasperi Karhapää, pyrolyysin liiketoimintavastaava 

Fortumista sanoo. 

 

"Siirtyminen kotimaisiin polttoaineisiin myös varapolttoaineiden osalta on meille tärkeä askel bioenergiaohjelmassamme", Maija Henell, kaukolämmön ja tuotannon liiketoimintajohtaja Savon Voimasta sanoo. 

 

Fortum Otso® -bioöljy tuotettaan Joensuussa, missä Fortumin sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksen (combined heat and power, CHP) yhteyteen valmistuva pyrolyysilaitos tuottaa vuosittain noin 50 000 tonnia bioöljyä. Bioöljyn raaka-aineena on metsähake sekä muu puubiomassa. Nopeapyrolyysiteknologiaan perustuva bioöljylaitos on teollisessa mittakaavassa maalilman ensimmäinen. 

 

Bioöljyn käyttö alkaa Savon Voiman varalämpökeskuksella Iisalmessa vuoden 2014 alussa.

 
 
 
 
 
 
 

 

Takaisin