Fortum Energiajärjestelmät

Energiajärjestelmät

Haluatko olla toteuttamassa energiajärjestelmien hallittua muutosta? Tarjoamme resurssiviisauteen ja aurinkotalouteen perustuvia innovatiivisia ratkaisuja.

​Energiajärjestelmien laaja muutos on käynnissä maailmanlaajuisesti ilmastonmuutosuhkan edetessä ja kestävän kehityksen periaatteiden ajamana. Power Solutionsin energiajärjestelmiin liittyvien palveluiden taustalla ovat Sitran Resurssiviisaus -tarkastelumalli sekä Fortumin aurinkotalousagenda, jotka löytyvät alla olevista linkeistä.

Jos muutokset tehdään hallitusti eli uudet ratkaisut sovitetaan optimoidusti olemassa olevaan infrastruktuuriin, saavutetaan varmemmin yhteiskunnan kokonaisedun mukainen lopputulos. Yhteiskunta sisältää mm. teollisuutta, energia-, vesi- ja jätevesiyhtiöitä, kaupunkeja, palveluja ja yksityisiä kansalaisia. Fortum tarjoaa näille kaikille osapuolille palveluja ja ratkaisuja Suomessa ja kansainvälisesti valituilla markkinoilla.

Fortum EcoSystems -palvelut energiajärjestelmien muutoksiin:

  • energia- ja liitännäisjärjestelmien katselmoinnit sekä tiekartat tulevaisuuden ratkaisuille
  • toimintaympäristön mallinnus ja toimenpiteiden kannattavuustarkastelut
  • valittujen investointien esisuunnittelu sekä investointi- ja rahoituspäätösten valmistelu
  • investointiprojektien toteutus
  • käyttövaiheen toiminnot ja jatkuva parantaminen

Toteutusratkaisuina voi olla eritasoisia osia seuraavantyyppisestä kokonaisuudesta:

 

Energiajärjestelmät toteutusratkaisut

Toivomme kansainväliseen toimintaverkostoomme mukaan lisää kehittyviä teknologia- ja palvelutoimittajia.

  

Kiinnostuitko? Mitä sinä valitset energiapalettiisi? Ota yhteyttä yhdyshenkilöihimme.

1.9.2017