ReMaint® - parantaa voimalaitosten käytettävyyttä ja kunnossapitoa

ReMaint® -tuote parantaa voimalaitosten käytettävyyttä ja kunnossapitoa tarjoamalla prosessin ja työkalut laitoksen eri toimintojen optimointiin.

Asiakas pystyy keskittämään kunnossapidon resurssit oikeisiin kohteisiin ja saavuttamaan pitkän tähtäimen suunnittelussa merkittäviä kustannussäästöjä.

Fortumissa on viime vuosikymmenten aikana kehitetty voimalaitosten käytettävyyden ja kunnossapidon menetelmiä ja työkaluja. ReMaint® -tuotteessa on hyödynnetty saatuja kokemuksia ja kerätty parhaita käytäntöjä sekä toimintatapoja voimalaitosten kunnossapidon kehittämiseen.

 
 

   ReMaint® prosessi auttaa:

  • Löytämään kriittisimmät, kunnossapitoa vaativat laitteistot
  • Suunnittelemaan  tarkoin ennalta  kunnossapidon toimenpiteet
  • Vähentämään tarpeettomat ennakoivat huoltotoimenpiteet ja säästämään resurssit kaikkein kriittisimpien laitteiden huoltoon
  • Määrittelemään laitteistojen varaosatarpeet
 

26.8.2016