Ydinturvallisuus- ja jätteenhallintapalvelut

Ydintekniikan ja radioaktiivisten jätteiden käsittelyn huippuosaamista

​Tarjoamme ydinturvallisuus ja jätehallintapalveluita sekä järjestelmätoimituksia ydinvoimateollisuudelle. Meillä on osaamista ydinteknologian kaikilla aloilla ja toiminnassamme panostamme huipputurvallisuuteen. 

Yli 40 vuoden kokemus ydinvoimalaitosprojekteista

Meillä on pitkä kokemus ydinvoimalaitoksien käytön ja käyttöönoton eri vaiheista. Kokemuksemme perustuvat työhön Loviisan ydinvoimalaitoksessa ja muissa ydinvoimalaitoksissa sekä radioaktiivisten jätteiden käsittelylaitoksissa ympäri maailman.

Meille osallistuminen ydintekniikan tutkimus- ja kehitysohjelmiin (T&K) on yksi tärkeimmistä keinoista taata ydinvoimaloiden turvallinen ja kannattava toiminta myös tulevaisuudessa. Yhtiöllämme on useita omia tutkimus- ja kehitysohjelmia ja osallistumme aktiivisesti suomalaisiin ja kansainvälisiin tutkimus- ja kehitysohjelmiin.

Palvelumme

Fortumin laatujärjestelmä on sertifioitu ISO 9001:2008 ja ISO 14001:2008 -standardin mukaisesti.

Tuotteemme

Apros®-simulointiohjelma on monipuolinen prosessi- simulointiohjelmisto ydinvoimalaitoksen ynnä muiden voimalaitosten ja prosessien simulointiin. Lisää

NURES® on kehittynyt järjestelmä, jonka avulla voidaan puhdistaa runsaasti radioaktiivisia epäpuhtauksia sisältäviä nesteitä. Lisää

Referenssimme

Yli neljänkymmenen vuoden ajan olemme työskennelleet erilaisten ydinvoimahankkeiden parissa yli 20 maassa.

 

 

25.9.2015