Ydinturvallisuus ja ydinjätteen hallintapalvelut

​Ydinturvallisuuden asiantuntemus

Ydinturvallisuus on ydinvoiman hyväksyttävyyden ehto. Turvallisuusnäkökohdat ovat osa kaikkia projektejamme ja meillä  on myös alan erityisosaamista. Kehitämme ja toteutamme asiakaskohtaisia ydinturvallisuutta parantavia ratkaisuja. Olemme laatineet laajoja turvallisuusselvityksiä monien maiden ydinvoimaloille.

Ydinjätehuolto

Voimme auttaa asiakkaitamme vähentämään merkittävästi ydinjätteiden määrää ja jätehuoltokustannuksia optimoimalla koko prosessin jätteen keräyksestä ja käsittelystä laitosten käytöstäpoistoon ja jätteiden loppusijoitukseen. Palvelumme kattaa kuivien ja nestemäisten jätteiden kaikki käsittelyvaiheet.

Suunnittelu ja tekninen tuki

Henkilöstömme työskentelee tiiviissä yhteistyössä asiakkaan asiantuntijoiden ja käyttöhenkilökunnan kanssa laitoksen toimintaan, sekä suorituskyvyn ja turvallisuuden parantamiseen liittyvissä asioissa. Meneillään olevista suunnitteluprojekteista mittavin on Loviisan ydinvoimalaitoksen automaatiouudistusprojekti.

Henkilöstömme on erittäin ammattitaitoista ja käytössämme ovat uusimmat analyysi- ja laskentatyökalut, joiden avulla voimme tuottaa asiakkaillemme parhaat ratkaisut ydintekniikan eri osa-alueilla.

Uudet ydinvoimalaprojektit

Tarjoamme konsultointia uusiin voimalaitosprojekteihin. Kokemuksemme kattaa eri osa-alueet ympäristövaikutusten arvioinnista ja rakennuspaikkaan liittyvistä kysymyksistä turvallisuuslaskelmiin. Meillä on kokemusta useista uusien ydinvoimalaitosten suunnittelu- ja rakennusprojekteista.

Ydinvoiman osaamisalueet:

Suunnittelu ja tekninen tuki

 • Prosessijärjestelmät
 • Laitoksen suunnittelu
 • Layout-suunnittelu
 • Rakennustekniikka
 • Materiaalisuunnittelu
 • Kuormitusanalyysi
 • Konesuunnittelu
 • Laatutekniikka

 

Sähkötekniikka

 • Lisensiointi ja viranomaisvaatimusten hallinta
 • Turvallisuuteen, käyttöön ja rakennuksiin liittyvien sähköjärjestelmien suunnittelu, tarkastus, testaus ja käyttöönottotehtävät (suur-, keski- ja pienjännitejärjestelmät, sekä teletekniset järjestelmät)
 • Sähköjärjestelmien ohjaus- ja suojausjärjestelmät
 • Kehittyneet järjestelmä- ja vikatilanneanalyysit  

 

Ydinturvallisuus ja käytön tuki

 • Prosessisimulointi
 • Transientti- ja onnettomuusanalyysi
 • Vakavien onnettomuuksien hallinta
 • Laskennallinen virtausmekaniikka (Computational Fluid Dynamics, CFD)
 • Todennäköisyyspohjainen turvallisuusanalyysi
 • Operaattorien ohjeiden kehitys (sis. norm. käyttö-, seisokki- ja hätätilanneohjeet)
 • Turvallisuuslaskelmat ja turvallisuusasiakirjat
 • Lisensiointi
 • Polttoainekierron hallinta, alkulatauksen suunnittelu

 

Ydinjätteen käsittelytekniikat, ja niiden tutkimus ja kehitys

 • Radioaktiivisen jätteen käsittelyn suunnittelu
 • Nuklidierotusjärjestelmät (NURES)
 • Ioninvaihtoteknologiat
 • Nestemäisen jätteen kiinteytysteknologia
 • Käytöstäpoiston suunnittelu
 • Jätteenkäsittelylaitosten säteilyturvallisuus
 • Jätteenkäsittelylaitosten turvallisuusarviot

Säteilyturvallisuus

 • Ympäristöselvitykset
 • Materiaalin väsymisen analyysi
 • Jätehuollon säteilyturvallisuus
 • Valmiustoiminta
 • Ydinvoimalaitoksen päästöt
 • Onnettomuuksien vaikutukset: säteilytilanne onnettomuusskenaarioissa

 

Uudet ydinvoimalaprojektit

 • Lisensiointi
 • Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA)
 • Turvallisuuslaskelmat ja turvallisuusasiakirjat
 • Yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto ydinvoimalla (ydinkaukolämpö)

 

Automaatiotekniikka

 • Lisensiointi ja vaatimusten hallinta
 • Turvallisuusjärjestelmien automaation suunnittelu, tarkastus ja testaus
 • Käyttöautomaation suunnittelu, tarkastus ja testaus
 • Valvomosuunnittelu ja HMI-suunnittelu  (linkki englanninkielisille sivuille)
 • Koulutussimulaattorikehitys
 • FAT-testaus ja käyttöönotto
 • Automaatiouudistusprojektien suunnittelu ja hallinta
 

1.4.2016