Referenssit

​Teknistä tukea Loviisan ydinvoimalaitokselle 40 vuoden ajan

Olemme olleet tiiviisti mukana Loviisan ydinvoimalaitoksen suunnittelussa, rakentamisessa, uudistamisessa ja käytön tukitoiminnoissa jo 40 vuoden ajan. Loviisan laitoksen turvallisuuteen ja suorituskykyyn tehtyjen parannusten lisäksi osallistumme nyt ja tulevaisuudessa laitoksen elinkaaren hallintaan, johon sisältyy myös mittava laitoksen automaatiojärjestelmien uudistusprojekti. Jatkuvat laitoksen turvallisuuden ja suorituskyvyn parantamistoimenpiteet ovat osoittautuneet erittäin onnistuneiksi. Tästä ovat osoituksena esimerkiksi laitoksen erinomaiset käyttökertoimet ja turvallisuuteen liittyvät tunnusluvut.

Posivan käytetyn polttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitos

Olemme tehneet Posivalle Olkiluodon kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen suunnittelu- ja kehitystyötä jo pitemmän aikaa. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen suunnittelun konsultointi alkoi 80-luvun loppupuolella TVO:lle tehtävänä työnä ja jatkui Posivalle vuonna 1995. Olkiluoto valittiin loppusijoituspaikaksi vuonna 2000, jonka jälkeen suunnittelu on jatkunut Olkiluodon laitospaikkatiedoilla.

Loviisan ydinvoimalaitoksen automaatiouudistus

Fortum on aloittanut mittavan automaatiouudistusprojektin (LARA-projektin) Loviisan ydinvoimalaitoksen molemmilla yksiköillä. Automaatiouudistuksella varmistetaan laitoksen turvallinen käyttö sen käyttöiän loppuun asti. Automaatiouudistusprojektin laajuus kattaa käytännössä kaikki voimalaitoksen turvallisuus- ja käyttöautomaatiojärjestelmät. Automaatiouudistus toteutetaan vaiheittain, normaalien käyttöseisokkien aikana. Projektin ensimmäinen vaihe on jo suoritettu (Loviisa 1 v. 2008 ja Loviisa 2 v. 2009), suojausjärjestelmien automaatio uudistus on tarkoitus saada päätökseen vuonna 2014.

Posivan ja Loviisan ydinvoimalaitoksen jätteenkäsittelylaitosten lisensointiasiakirjojen valmistelu

Olemme osallistuneet Loviisan ydinvoimalaitoksen radioaktiivisen jätteen loppusijoitus- ja käsittelylaitosten sekä Posivan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen luvitusaineiston tekoon. Aineistoa on menestyksekkäästi käytetty haettaessa rakentamis- ja käyttölupaa Loviisan ydinvoimalaitoksen jätelaitoksille, ja niitä tullaan käyttämään osana Posivan käytetyn polttoaineen loppusijoituslaitoksen luvitusaineistoa.

TVO:n ja Loviisan ydinvoimalaitoksen matala- ja keskiaktiivisen jätteen sekä käytöstäpoistossa syntyvän jätteen loppusijoituksen turvallisuusanalyysit

Olemme analysoineet Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalaitosten matala- ja keskiaktiivisen sekä käytöstäpoistojätteen loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuutta. Analyyseillä on osoitettu, että jätteet voidaan loppusijoittaa turvallisesti voimalaitosalueiden kallioperään siten, että loppusijoitusratkaisut täyttävät viranomaisten asettamat turvallisuus- ja ympäristövaatimukset.

VVER-91 (VVER-1000) -laitoskokonaisuuten suunnittelutyö

Fortum osallistui VVER-91 (1000 MW PWR) -laitoskokonaisuuden suunnitteluun 1990-luvulla. Työhön kuului layout-suunnittelu, turvallisuusanalyysit, säteilysuojelu, prosessisuunnittelu, automaatio- ja sähkösuunnittelu, LVI-suunnittelu, rakennustekniikka sekä materiaali- ja lujuusanalyysit. Työn apuna käytettiin 3D CAD -malleja monipuolisesti hyvällä menestyksellä. Suunnittelun tueksi luotiin APROS-simulointimalli VVER-91 -laitosyksiköstä ja sitä hyödynnettiin suunnittelutyössä.

Angarsk Electrolysis Chemical Complex

UF6-siirtojärjestelmät vuosina 1994, 1996 ja 2010 uraaniheksafluoridin siirtämiseksi venäläisten ja länsimaisten säiliöiden välillä.

Turva-autoklaaveja vuosina 2000-2006 uraaniheksafluoridin syöttämiseksi rikastusprosessiin sekä tarvittavat prosessi- automaatio ja kylmälaitteistot.

Ulba Metallurgical Plant

Autoklaavi vuonna 1998 uraaniheksafluoridin näytteenottoa varten sekä tarvittavat prosessi-, automaatio- ja kylmälaitteistot.

16.9.2015