Tuotteet

APROS® -simulointiohjelma

APROS® on prosessisilmulointiohjelma.Ohjelma mahdollistaa myös automaatiojärjestelmien testauksen. APROS® -ohjelmaa käytetään esimerkiksi tarkkojen prosessisimulaatioiden ja lisensointianalyysilaskujen tuottamiseen sekä operaattoreiden ohjeiden kehitykseen.

APROS® -ohjelmaa voi käyttää kuka tahansa, joka tarvitsee tehokkaan työkalun erilaisten prosessien simulointiin. APROS® -ohjelmalla on käyttäjiä 24 maassa eri aloilla automaatiojärjestelmien toimittajista ja paperitehtaista ydinvoimaloihin. APROS® on Fortumin ja VTT:n (Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen) kehittämä.

Lue lisää nettisivuilta: http://www.apros.fi/

NURES® poistaa radioaktiiviset nuklidit jätenesteistä
 

NURES® on kehittynyt järjestelmä, jonka avulla voidaan puhdistaa runsaasti radioaktiivisia epäpuhtauksia sisältäviä nesteitä. Järjestelmä on suunniteltu cesiumin, koboltin, strontiumin ja antimonin poistamiseen erityisesti suurista määristä hankalasti käsiteltävää jätettä, jonka puhdistaminen muilla menetelmillä olisi erittäin vaikeaa tai kallista. Se vähentää huomattavasti ydinjätteen väliaikaisia ja loppuunsijoitusvarastoja Järjestelmää on myyty maailmanlaajuisesti monille erityyppisille käyttäjille. Lue lisää NUREKSESTA

UF6-siirtojärjestelmät

Siirtojärjestelmillä toteutetaan turvallisesti uraaniheksafluoridin (UF6) syöttäminen säiliöstä prosessiin tai siirto säiliöstä toiseen. Siirtojärjestelmän ydin on autoklaavi, johon uraaniheksafluoridisäiliöt sijoitetaan siirtoa varten.

Siirtojärjestelmäprojekteissa laitteistot toimitetaan valmiina kokonaisuuksina käsittäen suunnittelun, laitteiden valmistuksen ja testauksen sekä käyttöönoton. Laitteistokokonaisuuden muodostavat autoklaavit, automaatio- ja prosessilaitteistot sekä mahdollisesti tarvittavat suojakontainmentit, kylmälaitteet ja säiliöiden käsittelemiseksi tarvittavat laitteistot.

25.9.2015