Kestävästi tuotettu bioöljy korvaa öljyä lämmön- ja höyryntuotannossa

Fortum Otso -bioöljy on polttoainetta, joka valmistetaan puuperäisestä raaka-aineesta kuten metsätähteestä, hakkeesta tai sahanpurusta. Bioöljy valmistetaan nopeapyrolyysiprosessin avulla Joensuussa. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi lämpölaitoksilla ja teollisuushöyryn tuotannossa korvaamaan raskasta tai kevyttä polttoöljyä. Tulevaisuudessa bioöljy voi toimia myös raaka-aineena erilaisille biokemikaaleille tai liikenteen polttoaineille.   

Fortum Otso -bioöljyn hinta on kilpailukykyinen, ja se soveltuu erityisesti toimipaikoille, jotka ovat suunniteltu nestemäisen polttoaineen logistiikalle. Fortum Otso -bioöljy on lähes rikitöntä, ja sen avulla voidaan suoraan vastata kustannustehokkaasti energiatuotannon päästörajoihin.

 

Bioöljyn ominaisuudet

Vaikka Fortum OtsNestemäinen bioöljyo -bioöljyä voidaan käyttää korvaamaan kevyttä ja raskasta polttoöljyä, se on koostumukseltaan ja ominaisuuksiltaan täysin erilaista kuin fossiiliset polttoaineet.

Bioöljyä on ketterä käyttää, sillä polttoaineena se soveltuu erittäin hyvin kohteisiin, joissa höyry- tai lämpökuorma vaihtelee. Kuorman säädettävyys bioöljyllä on samaa luokkaa kuin fossiilisella polttoöljyllä. 

Bioöljy on hapanta ja siksi kaikki materiaalit, jotka voivat olla kosketuksissa bioöljyn kanssa, tulee valita siten, että ne kestävät bioöljyä. Sopivia materiaaleja ovat haponkestävät ja ruostumattomat teräkset sekä useimmat muovit. Asiantuntijamme neuvovat asiakkaitamme laitteiston muuttamisesta bioöljylle sopivaksi.

Kestävästi tuotettu

Fortumilla on käytössään Energiamarkkinaviraston (EMV) hyväksymä kestävyysjärjestelmä, joka osoittaa, että Fortum Otso -bioöljy tuotetaan ympäristön kannalta kestävästi tuotetusta puuraaka-aineesta. Asiakas saa ostamastaan bioöljystä neljännesvuosittain kestävyystodistuksen, jossa kerrotaan keskeiset tiedot erän kestävyyden osalta.

 

Fortum Otso®-bioöljyn edut  Bioöljyn edut

 
  • Tiiviissä muodossa olevaa bioenergiaa
  • Lähes rikitön
  • Nestemäinen
  • Kilpailukykyinen
  • Päästökaupassa CO2-vapaa
  • Hyvät säätöominaisuudet tuotannossa
  • Muutosinvestointi raskaalta polttoöljyltä on suhteellisen pieni
  • Palkittu Global District Energy Climate Award -tunnustuksella
 

*Fortum Otso® on rekisteröity tavaramerkki  

  


 Asiakasreferenssit

 

Toimitamme Fortum Otso® -bioöljyä Savon Voimalle    

   

Savon Voima käyttää Fortum Otso -bioöljyä kaukolämmön tuotannossaan Iisalmessa raskaan ja kevyen polttoöljyn asemesta. Sopimus mahdollistaa monivuotisen yhteistyön. 

Lue Fortumin ja Savon Voiman sopimuksesta, jonka mukaan Fortum toimittaa bioöljyä Savon Voimalle ensimmäisenä sopimuskumppaninaan Suomessa. Klikkaa linkkiä ja lue sopimus
   


Fortum Power and Heat Oy käyttää Fortum Otso®-bioöljyä    

Tuotamme kaukolämpöä bioöljyllä Vermon lämpökeskuksessa Espoossa.

Tutustu bioöljyn hyötyihin Vermon lämpökeskuksessa 

Tuotamme ja käytämme bioöljyä Joensuun voimalaitoksessa. 

Global District Energy Climate Award  
  
 
Ota yhteyttä, kerron sinulle mielelläni Fortum Otso -bioöljystä.  
 
Kasperi Karhapää, puh. 050 597 3177
 
 

​Puheluiden hinnat:
Soittaminen maksaa soittajan oman operaattorin veloittaman normaalin paikallisverkko- tai matkapuhelun hinnan.   

      

17.7.2017