Elförsäljningsvillkor

I elavtalen för företagen tillämpas avtalsenliga villkor samt allmänna villkor rekommenderade av Energiateollisuus ry.

Du kan ingå ett Fortum YritysAktiivi, YritysKesto, YritysTakuu och YritysTarkka-elavtal oberoende var i Finland ditt företag är beläget. (som undantag Åland och några andra orter som inte är kopplade i Finlands stamnät). Det lokala nätbolaget tar hand om elöverföringen till förbrukningsstället.

I avtalen för företag, samfund och husbolag tillämpas de allmänna villkoren rekommenderade av Energiateollisuus ry. Dessutom har Fortum YritysAktiivi, YritysKesto, YritysTakuu och YritysTarkka var och en sina egna avtalsenliga villkor.

27.1.2015