Elursprung

Fler och fler konsumenter förväntar sig att det på marknaden finns produkter och tjänster där miljövärden beaktats genom hela produktionskedjan. När ditt företag ingår ett elavtal med Fortum, är elen alltid koldioxutsläppsfritt.

Ursprunget på företagskundernas el är verifierat med en Fortum Carbon Free -märkning. Märkningen grundar sig på den nordiska, miljövänliga elproduktionen: kärnkraft och förnyelsebara energikällor såsom bio-, vind-  och vattenkraft.

Om  ditt företag önskar få helt förnyelsebar energi, kontakta vår kundtjänst och byt ditt nuvarande el avtal till 100 % vatten el.

Ursprunget och utsläppen för den el som vi sålde åt våra företagskunder år 2013 

Som miljö el såldes Fortum CO2 utsläppsfritt el och Fortum Renewable el. 

På bilden nedan har man beskrivit ursprunget för den el som såldes åt företagskunderna.


 

Helhetsfördelning och utsläppen år 2013  

År 2013 sålde Fortum Markets Oy el för både privat- och företagskunder. Anskaffningen av elen gjordes på elbörsen Nord Pool. Alla privatkunder använde 100 % vatten- och vind el. Företagskunderna levererades huvudsakligen kärnkrafts- och vatten el.  

 

För produktionen av den el som Fortum Markets sålde, har man använt  

• 73,1 % förnyelsebar energi (64,5 % såldes som miljöel)
• 26,9 % kärnkraft

Utsläppen som orsakats av produktionen för den el som Fortum Markets har sålt:

• Ackumulationen för det använda kärnbränslet: 0,697 mg/kWh
• Koldioxid (CO2): 0 g CO2/kWh

Lagen om försäkring av elens ursprung och rapportering 

Fördelningen för energikällan och rapportering för utsläppen är lagstiftade i direktivet för inre marknaden. Notifikationskravet gäller den el som såldes föregående kalenderår. Miljögaranti och certifikat som försäljaren skaffat för kunden rekommenderas att  meddelas specificerat. 

25.6.2014