Bli kund

Både äldre och nya fastigheter som ligger inom fjärrvärmeområdet kan ansluta sig till Fortum Fjärrvärme.

Via den nedanstående länken kan du se om det finns fjärrvärme nära din fastighet. Om det inte finns linje kan du ännu ringa till vår kundtjänst tfn 0200 19000 (lna/msa) må-fre 9-17 som berättar mer om våra planer att utbbygga nätet.

Gör fjärrvärmeavtal i god tid

Man gör ett fjärrvärmeavtal då byggnadslov har beviljats och byggnadstiden har säkrats men ändå senast då bottenarbeten börjar. Man gör ett avtal för äldre fastigheter då ägaren eller representanten för fastigheten vill ansluta sig till fjärrvärme.

Vi ger en offert enligt anbudsbegäran till de som vill byta sin uppvärmningsform till fjärrvärme. 

31.5.2013