Fortum Kestolämpö – enkel och bekymmersfri

Fortum Kestolämpö är leveranssäker och konkurrenskraftig fjärrvärmeprodukt.

  • Fortum Kestolämpö gäller fortlöpande.
  • Priset uppdateras regelbundet två gånger per år, 1.1 och 1.7. Regelbundenheten gör det lättare att förutse kostnaderna,då tidpunkten för eventuella förändringar är känd på förhand.
  • Du får information om prisändringar i god tid minst en månad på förhand.
  •  

Kundtjänst

tfn 0200 19000 (lna/msa)
må-fr kl. 9-17

 

7.4.2015