Fortum Takuulämpö - stabilt pris för din fördel

Vill du ha en stabil värmeprodukt med fast pris i två år framåt? Vill du skydda ditt fjärrvärmeavtal mot eventuella prishöjningar?

Fortum Takuulämpö - fast pris i två år

  • Fortum Takuulämpö har ett fast pris som inte ändras under avtalsperioden.
  • Avtalsperioden är 2 år.       
  • Du får en ny offert i god tid före avtalsperiodens utgång.
  • Eventuella förändringar i beskattningen påverkar priset.
  •  

Kundtjänst

tfn 0200 19000 (lna/msa)
må-fr kl. 9-17

 

21.11.2014