Beställ Sähkövahti

Genom att beställa Sähkövahti får du information om elavbrott i Carunas mellanspänningsnät till din mobiltelefon och/eller e-post.

​Du får Sähkövahti i bruk genom att fylla i blanketten nedan. Du kan beställa Sähkövahti till flera olika mobiltelefoner eller e-postadresser. Kundnumret och förbrukningsställets nummer hittar du på elfakturan.  

 
 
 
 

14.4.2014