Sähkövahti meddelar om strömavbrott

Sähkövahti -tjänsten är avgiftsfri. Via den informerar vi både om planerade avbrott i elleveransen och om plötsliga elavbrott som kan inverka på din verksamhet.

Du får information om elavbrott som sker i Carunas mellanspänningsnät per textmeddelande och/eller e-post. Vi skickar däremot inte meddelanden om avbrott som bara varar några minuter.

Tjänsten kan du beställa att gälla förbrukningsställen som är belägna inom Carunas distributionsnät och för vilka ett nättjänstavtal är i kraft.  

Så tar du i bruk Sähkövahti-tjänsten: 

  • Per textmeddelande:
    Om du vill beställa tjänsten till din egen mobiltelefon angående ett enskilt förbrukningsställe, skicka ett textmeddelande START KUNDNUMMER FÖRBRUKNINGSSTÄLLETS NUMMER till numret 12123. Exempel: START 12345678 12345. Kundnumret och förbrukningsställets nummer hittar du på företagets elfaktura. 
  • På Internet:
    När du vill ta tjänsten i bruk för flera förbrukningsställen, går det enklast att göra det på Sähkövahti-blanketten via länken nedan.

Sähkövahti-tjänsten kan beställas av flera personer för samma kundnummer och förbrukningsställenummer.

Det är viktigt att du sköter om att mobiltelefonnumret och e-postadressen du angivit alltid är uppdaterade. Om kontaktuppgifterna ändras, måste tjänsten avslutas och beställas på nytt med de nya kontaktuppgifterna.

Sähkövahti ger information om avbrott i mellanspänningsnätet. Tjänsten omfattar inte störningar i högspänningsnät eller avbrott i lågspänningsnät på enskilda elförbrukningsställen. Du får mer information om olika typer av avbrott nedtill på sidan via länken "Information om Carunas nät".

Om elförsörjningen inte fungerar trots att du har fått information om att elavbrottet har upphört kan orsaken vara en störning i lågspänningsnätet. Då ska du informera oss om felet så att vi kan åtgärda det. Du når oss dygnet runt på numret 0800 1 95011. Du får anvisningar om vad du ska göra vid elavbrott via nedanstående länk "Åtgärder vid elavbrott".

14.4.2014