Veiklos rezultatai

Šilumos gamybos (produkto) bazinė kaina

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2009m. liepos 8d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“, UAB „Fortum Klaipėda“ valdyba nustatė šilumos gamybos (produkto) kainos dedamąsias pirmiesiems šilumos gamybos (produkto) bazinių kainų metams, kurios įsigalioja nuo 2015m. vasario 1d.

Šilumos gamybos (produkto) kaina pirmiesiems šilumos gamybos (produkto) bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams, yra išreiškiama formule 1,74 + T HG KD (ct/kWh, be pridėtinės vertės mokesčio), ir ją sudaro šios dedamosios:

- vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,74 ct/kWh;
- vienanarės kainos kintamoji dedamoji – T HG KD, kuri išreiškiama formule: T HG KD = 0,28 + (28953,0 x Tb) / (350,51299 x 10000), kur Tb – biokuro kaina (EUR/tne).

Komisija 2015m. vasario 3d. nutarimu Nr. O3-173 patvirtino, kad šilumos kainos dedamosios pirmiesiems metams valdybos nustatytos be pažeidimų.

Šilumos gamybos (produkto) perskaičiuota kaina

 UAB „Fortum Klaipėda“ direktoriaus 2017 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. IV-17-10 nustatytos perskaičiuotos šilumos kainos dedamosios ateinantiems šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) galiojimo metams, kurios įsigalioja nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d.Perskaičiuota šilumos gamybos (produkto) kaina, išreiškiama formule 1,44 + THG, KD, perskaičiuotos dedamosios (be pridėtinės vertės mokesčio):
- vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,44 euro ct/kWh;
- vienanarės kainos kintamoji dedamoji – THG KD, kuri išreiškiama formule: T HG, KD = 0,31 + (28953,0 x Tb) / (350,51299 x 10000), kur Tb – biokuro kaina (EUR/tne).
Ankstesnių šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu (2015 m. kovo 1 d. – 2015 m. rugsėjo 30 d.) dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro ir pirktos šilumos kainų skirtumo susidariusios nepadengtos kuro sąnaudas (59,2 tūkst. EUR) paskirstomos 12 mėnesių laikotarpiui baziniam šilumos realizacijos kiekiui, mažinant šilumos kainą 0,02 euro ct/kWh (be PVM).
Komisija 2017 m. liepos 28 d. nutarimu Nr. O3E-354  patvirtino, kad šilumos kainos dedamosios pirmiesiems metams valdybos nustatytos be pažeidimų.
Apskaičiuota šilumos kaina taikytina konkrečiam mėnesiui
 
Apskaičiuota šilumos gamybos (produkto) kaina taikytina nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. yra 2,31 ct/kWh (be PVM), ir ją sudaro šios dedamosios:
- vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 1,44 ct/kWh.
- vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 0,89 ct/kWh.
- papildoma dedamoji (dėl kuro sąnaudų viršijančių šilumos kainoje įskaičiuotas kuro sąnaudas) – -0,02 ct/kWh.
Apskaičiuota šilumos gamybos (produkto) kaina taikytina nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. yra 2,96 ct/kWh (be PVM), ir ją sudaro šios dedamosios:
- vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 1,74 ct/kWh.
- vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 1,22 ct/kWh.
Apskaičiuota šilumos gamybos (produkto) kaina taikytina nuo 2017 m. liepos 1 d. yra 3,00 ct/kWh (be PVM), ir ją sudaro šios dedamosios:
- vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 1,74 ct/kWh.
- vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 1,26 ct/kWh.
Apskaičiuota šilumos gamybos (produkto) kaina taikytina nuo 2017 m. birželio 1 d. yra 3,12 ct/kWh (be PVM), ir ją sudaro šios dedamosios:
- vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 1,74 ct/kWh.
- vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 1,38 ct/kWh.

Apskaičiuota šilumos gamybos (produkto) kaina taikytina nuo 2017 m. gegužės 1 d. yra 3,20 ct/kWh (be PVM), ir ją sudaro šios dedamosios:
- vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 1,74 ct/kWh.
- vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 1,46 ct/kWh.

Apskaičiuota šilumos gamybos (produkto) kaina taikytina nuo 2017 m. balandžio 1 d. yra 3,27 ct/kWh (be PVM), ir ją sudaro šios dedamosios:
- vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 1,74 ct/kWh.
- vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 1,53 ct/kWh.
Apskaičiuota šilumos gamybos (produkto) kaina taikytina nuo 2017 m. kovo 1 d. yra 3,27 ct/kWh (be PVM), ir ją sudaro šios dedamosios:
- vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 1,74 ct/kWh.
- vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 1,53 ct/kWh.
Apskaičiuota šilumos gamybos (produkto) kaina taikytina nuo 2017 m. vasario 1 d. yra 3,24 ct/kWh (be PVM), ir ją sudaro šios dedamosios:
- vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 1,74 ct/kWh.
- vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 1,50 ct/kWh.


Apskaičiuota šilumos gamybos (produkto) kaina taikytina nuo 2017 m. sausio 1 d. yra
3,20 ct/kWh (be PVM), ir ją sudaro šios dedamosios:
- vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 1,74 ct/kWh.
- vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 1,46 ct/kWh.

Apskaičiuota šilumos gamybos (produkto) kaina taikytina nuo 2016 m. gruodžio 1 d. yra 3,14 ct/kWh (be PVM), ir ją sudaro šios dedamosios:
- vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 1,74 ct/kWh.
- vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 1,40 ct/kWh.

Apskaičiuota šilumos gamybos (produkto) kaina taikytina nuo 2016 m. lapkričio 1 d. yra 2,99 ct/kWh (be PVM), ir ją sudaro šios dedamosios:
- vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 1,74 ct/kWh.
- vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 1,25 ct/kWh.

Apskaičiuota šilumos gamybos (produkto) kaina taikytina nuo 2016 m. spalio 1 d. yra 2,94 ct/kWh (be PVM), ir ją sudaro šios dedamosios:
- vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 1,74 ct/kWh.
- vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 1,20 ct/kWh.

Apskaičiuota šilumos gamybos (produkto) kaina taikytina nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. yra 2,91 ct/kWh (be PVM), ir ją sudaro šios dedamosios:
- vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 1,74 ct/kWh.
- vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 1,17 ct/kWh.

Apskaičiuota šilumos gamybos (produkto) kaina taikytina nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d. yra 2,92 ct/kWh (be PVM), ir ją sudaro šios dedamosios:

- vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 1,74 ct/kWh.

- vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 1,18 ct/kWh.

Apskaičiuota šilumos gamybos (produkto) kaina taikytina nuo 2016m. liepos 1d. yra 2,97 ct/kWh (be PVM), ir ją sudaro šios dedamosios:

- vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 1,74 ct/kWh;
- vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 1,23 ct/kWh.

Apskaičiuota šilumos gamybos (produkto) kaina taikytina nuo 2016m. birželio 1d. yra 3,12 ct/kWh (be PVM), ir ją sudaro šios dedamosios:

- vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 1,74 ct/kWh;
- vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 1,38 ct/kWh.

Apskaičiuota šilumos gamybos (produkto) kaina taikytina nuo 2016m. gegužės 1 d. yra 2,94 ct/kWh (be PVM), ir ją sudaro šios dedamosios:

- vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 1,74 ct/kWh;
- vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 1,20 ct/kWh.

Apskaičiuota šilumos gamybos (produkto) kaina taikytina nuo 2016m. balandžio 1d. yra 3,26 ct/kWh (be PVM), ir ją sudaro šios dedamosios:

- vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 1,74 ct/kWh;
- vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 1,52 ct/kWh.

Apskaičiuota šilumos gamybos (produkto) kaina taikytina nuo 2016m. kovo 1d. yra 3,28 ct/kWh (be PVM), ir ją sudaro šios dedamosios:

- vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 1,74 ct/kWh;
- vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 1,54 ct/kWh.

Apskaičiuota šilumos gamybos (produkto) kaina taikytina nuo 2016m. vasario 1d. yra 3,15 ct/kWh (be PVM), ir ją sudaro šios dedamosios:

- vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 1,74 ct/kWh;
- vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 1,41 ct/kWh.

Apskaičiuota šilumos gamybos (produkto) kaina taikytina nuo 2016m. sausio 1d. yra 3,05 ct/kWh eurais (be PVM) (arba 10,54 ct/kWh litais (be PVM)), ir ją sudaro šios dedamosios:

- vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 1,74 ct/kWh eurais (arba 6,01 ct/kWh litais);
- vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 1,31 ct/kWh eurais (arba 4,53 ct/kWh litais).

Apskaičiuota šilumos gamybos (produkto) kaina taikytina nuo 2015m. gruodžio 1d. yra 3,01 ct/kWh eurais (be PVM) (arba 10,39 ct/kWh litais (be PVM)), ir ją sudaro šios dedamosios:

- vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 1,74 ct/kWh eurais (arba 6,01 ct/kWh litais);
- vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 1,27 ct/kWh eurais (arba 4,38 ct/kWh litais).

Apskaičiuota šilumos gamybos (produkto) kaina taikytina nuo 2015m. lapkričio 1d. yra 3,04 ct/kWh eurais (be PVM) (arba 10,50 ct/kWh litais (be PVM)), ir ją sudaro šios dedamosios:

- vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 1,74 ct/kWh eurais (arba 6,01 ct/kWh litais);
- vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 1,30 ct/kWh eurais (arba 4,49 ct/kWh litais).

Apskaičiuota šilumos gamybos (produkto) kaina taikytina nuo 2015m. spalio 1d. yra 2,88 ct/kWh eurais (be PVM) (arba 9,96 ct/kWh litais (be PVM)), ir ją sudaro šios dedamosios:

- vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 1,74 ct/kWh eurais (arba 6,01 ct/kWh litais);
- vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 1,14 ct/kWh eurais (arba 3,95 ct/kWh litais).

Apskaičiuota šilumos gamybos (produkto) kaina taikytina nuo 2015m. rugsėjo 1d. yra 2,89 ct/kWh eurais (be PVM) (arba 9,98 ct/kWh litais (be PVM)), ir ją sudaro šios dedamosios:

- vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 1,74 ct/kWh eurais (arba 6,01 ct/kWh litais);
- vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 1,15 ct/kWh eurais (arba 3,97 ct/kWh litais)
Apskaičiuota šilumos gamybos (produkto) kaina taikytina nuo 2015 m. rugpjūčio 1 d. yra 2,93 ct/kWh eurais (be PVM) (arba 10,11 ct/kWh litais (be PVM)), ir ją sudaro šios dedamosios:

- vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 1,74 ct/kWh eurais (arba 6,01 ct/kWh litais);

- vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 1,19 ct/kWh eurais (arba 4,10 ct/kWh litais).

Apskaičiuota šilumos gamybos (produkto) kaina taikytina nuo 2015 m. liepos 1 d. yra 2,96 ct/kWh eurais (be PVM) (arba 10,21 ct/kWh litais (be PVM)), ir ją sudaro šios dedamosios:

 - vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 1,74 ct/kWh eurais (arba 6,01 ct/kWh litais);

 - vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 1,22 ct/kWh eurais (arba 4,20 ct/kWh litais).

Apskaičiuota šilumos gamybos (produkto) kaina taikytina nuo 2015 m. birželio 1 d. yra 3,23 ct/kWh eurais (be PVM) (arba 11,15 ct/kWh litais (be PVM)), ir ją sudaro šios dedamosios:

 - vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 1,74 ct/kWh eurais (arba 6,01 ct/kWh litais);

 - vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 1,49 ct/kWh eurais (arba 5,14 ct/kWh litais).

Apskaičiuota šilumos gamybos (produkto) kaina taikytina nuo 2015 m. gegužės 1 d. yra 3,50 ct/kWh eurais (be PVM) (arba 12,08 ct/kWh litais (be PVM)), ir ją sudaro šios dedamosios:

 - vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 1,74 ct/kWh eurais (arba 6,01 ct/kWh litais);

 - vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 1,76 ct/kWh eurais (arba 6,07 ct/kWh litais).

Apskaičiuota šilumos gamybos (produkto) kaina taikytina nuo 2015 m. balandžio 1 d. yra 3,50 ct/kWh eurais (be PVM) (arba 12,08 ct/kWh litais (be PVM)), ir ją sudaro šios dedamosios:

- vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 1,74 ct/kWh eurais (arba 6,01 ct/kWh litais);

- vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 1,76 ct/kWh eurais (arba 6,07 ct/kWh litais).

Apskaičiuota šilumos gamybos (produkto) kaina taikytina nuo 2015 m. kovo 1 d. yra 3,60 ct/kWh eurais (be PVM) (arba 12,43 ct/kWh litais (be PVM)), ir ją sudaro šios dedamosios:

- vienanarės kainos pastovioji dedamoji  - 1,74 ct/kWh eurais (arba 6,01 ct/kWh litais);

- vienanarės kainos kintamoji dedamoji - 1,86 ct/kWh eurais (arba 6,42 ct/kWh litais).

UAB „Fortum Klaipėda“ duomenys apie šilumos kiekius, pagamintus iš atsinaujinančių energijos išteklių, ir šilumos kiekius, pagamintus iš iškastinio kuro:

Laikotarpis Šilumos kiekis pagamintas iš atsinaujinančių energijos išteklių (biokuras ir biologiškai skaidi dalis atliekose), MWh Šilumos kiekis pagamintas iš iškastinio kuro (dujos), MWh Šilumos kiekis pagamintas iš kito kuro (komunalinės bei nepavojingos pramoninės atliekos), MWh Visas pagamintas šilumos kiekis, MWh
2015 metai
Sausis 37368 6 14482 51856
Vasaris 33798 1 14132 47931
Kovas 33750 1 17337 51088
Balandis 27733 2 15858 43593
Gegužė 17061 1 11193 28255
Birželis 10517 95 7372 17985
Liepa 11913 21 7331 19265
​Rugpjūtis 11566​ 4​ 6012​ 17583​
​Rugsėjis ​5521 8​ 6349 11879​
​Spalis 21545 166​ 14665 36376​
​Lapkritis ​28279 321​ 15730​ 44329​
​Gruodis 32526​ 1​ 15459​ 47986
​ ​ ​ ​ ​2016 metai
Sausis 29104 1​ 23550​ 52655
​Vasaris ​20009 1​ 30401​ 50404​
​Kovas 18112​ 1​ 34631​ ​52745
​Balandis ​11030 ​1 ​22660 ​33690
​Gegužė 5797​ ​0 14930​ ​20728
​Birželis ​4389 ​58 ​10388 ​14835
​Liepa 4780​ 0​ 11989​ 16769​
​Rugpjūtis 5456​ 0​ 12770​ 18227​
​Rugsėjis ​5279 10 11249​ 16538​
​Spalis ​8171 ​223 ​14796 23190​
​Lapkritis ​20852 ​1 ​30630 ​51482
​Gruodis 34690​ 2​ 20309​ 55001​
2017 metai​ ​ ​ ​ ​
​Sausis 29370​ 2​ 25964​ 55336​
​Vasaris ​26480 11

22894​

49386​
​Kovas ​29078 232​ 21786​ 51096​
​Balandis 22074​ 7​ 249696​ 46949​
​Birželis 3709​ 97​ 2284​ 6090​
​Liepa 10941​ ​1 10395​ 21337​
​Rugpjūtis 9275​ 1​ 7897​ 17172​
 

Pastaba: visas pagamintas šilumos kiekis – tai šilumos kiekių į AB „Klaipėdos energija“ šilumos tinklus, į administracinio pastato šildymo  sistemą suma įskaitant šilumos sąnaudas technologijai bei šilumos nuostolius tinkluose.

 
Administracijos darbuotojų 2016 metų sutartinis vidutinis mėn. atlyginimas (bruto) – 2'144,61 Eur
 
 
 

2014 metų finansinė atskaitomybė

 
 
 

2014 metų nepriklausomo audito išvada dėl reguliuojamos veiklos

2016 metų šilumos reguliuojamos veiklos sąnaudos

2015 metų šilumos reguliuojamos veiklos sąnaudos

 

2017.09.12