Įvykdyti projektai

kuriame_lietuvos_ateiti.jpg

Projektas „UAB „Fortum Švenčionių energija“ centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas diegiant šiuolaikines technologijas“

Projektai įgyvendinti skirtomis Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Pagrindinė UAB “Fortum Švenčionių energija" veikla - šilumos, garo, karšto vandens gamyba ir realizavimas gyventojams bei pramonės įmonėms. Įmonė tiekia šilumą Švenčionių, Švenčionėlių ir Pabradės miestų CŠT vartotojams.

Įmonė eksploatuoja 14,06 km CŠT vamzdynų. Didesnės eksploatuojamų šiluminių trasų dalies (8,45 km arba 60,1 proc.) vidutinis eksploatacijos laikas siekia 22 metus, o 0,58 km trasų vidutinis naudojimo laikas sudaro 27 metus. Šie vamzdynai buvo klojami gelžbetoniniuose kanaluose, o patys vamzdžiai izoliuojami stiklo vata. Daugelyje vietų tinklų izoliacija yra sukritusi ir neužtikrina keliamų šilumos laidumo reikalavimų. Dėl aukšto gruntinio vandens lygio vamzdynų gelžbetoniniai kanalai dažnai yra semiami gruntinio vandens. Padidėjęs gruntinio vandens lygis skatina išorinę vamzdynų koroziją. Dėl to modernizuojamuose tinkluose patiriami nemaži šilumos nuostoliai (2007 m. - 7819 MWh), įvyksta ir šilumos tinklo trūkimai, kurių metu per metus prarandama iki 58733 m3 termofikacinio vandens. Dėl senai paklotų vamzdynų dažnai pasitaikančios avarijos neleidžia patikimai ir efektyviai tenkinti vartotojų šilumos poreikių.

Centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemos vamzdynų modernizavimo darbai apims magistralinių vamzdynų bei dalį kvartalinių trasų. Modernizavimo metu tinklai bus klojami bekanaliniu būdu, su integruota vamzdynų izoliacijos būklės (vamzdžių sandarumo) stebėsenos sistema.

Šilumos tiekimo tinklų schemos Švenčionių ir Švenčionėlių miestuose yra šakotinė, jos yra mažiau patikimos nei žiedinės, todėl dėl visos sistemos patikimumo yra būtina išlaikyti vamzdynus geroje būklėje.

Generalinis direktorius Vaclovas Papinigis, tel. (8 387) 51 593; faksas (8 387) 51 762

Projekto kodas Nr. VP2-4.2-ŪM-02-K-01-022
Projekto vykdytojas UAB „Fortum Švenčionių energija“
Projekto pavadinimas UAB „ Fortum Švenčionių energija“ centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas diegiant šiuolaikines technologijas
Įgyvendinimo vieta Švenčionių ir Švenčionėlių miestai , Švenčionių rajonas, Vilniaus apskritis
Paramos suma iš viso 477 247 Eur
Projekto vertė 984 494,9 Eur
Proj. įgyv. trukmė 29 mėn.
Proj. įgyv. pradžia 2009 m. rugpjūtis
Proj. įgyv. pabaiga 2010 m. rugpjūtis

 

PROJEKTAS „UAB „FORTUM ŠVENČIONIŲ energija“ centralizuotų šilumos tiekimo tinklų modernizavimas, siekiant padidinti energijos tiekimo patikimumą ir saugumą“
 
 Centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemos vamzdynų modernizavimo darbai apėmė likusias nerenovuotų magistralinių vamzdynų bei kvartalinių trasų ruožus. Modernizavimo metu tinklai buvo klojami bekanaliniu būdu, su integruota vamzdynų izoliacijos būklės (vamzdžių sandarumo) stebėsenos sistema.
Projekto kodas NR. VP2-4.2-ŪM-02-K-03-004
Projekto pavadinimas "UAB „ Fortum Švenčionių energija“ centralizuotų šilumos tiekimo tinklų modernizavimas, siekiant padidinti energijos tiekimo patikimumą ir saugumą"
Įgyvendinimo vieta Švenčionių,Švenčionėlių ir Pabradės miestai , Švenčionių rajonas, Vilniaus apskritis
Paramos suma iš viso 444 280 Eur
Projekto vertė 888 561 Eur
Proj. įgyv. trukmė 22 mėn.
Proj. įgyv. pradžia 2013 m. lapkritis
Proj. įgyv. pabaiga 2015 m. rugpjūtis

 

 

2017.03.21