Veiklos rezultatai

​​UAB „FORTUM ŠVENČIONIŲ ENERGIJA“ FAKTIŠKAI  PER 2016 M. PATIRTOS ŠILUMOS TIEKIMO SĄNAUDOS

​Eil. nr. ​Straipsnio pavadinimas ​Mato vnt. Šilumos gamyba Šilumos perdavimas Mažmeninis aptarnavimas Karšto vandens tiekimas Karšto vandens prietaisų aptarnavimas
​1. ​Šiluma, patiektą į tinklą ​tūkst.MWh ​38,479
​1.1. ​Pagaminta nuosavuose šaltiniuose ​tūkst.MWh ​38,479
​2. ​Parduota šiluma ​tūkst. Eur ​34,319
​3. ​Iš viso sąnaudų ​​tūkst. Eur ​1341,7 249,9 45,8 79,4 28,6
​3.1. ​Kintamosios sąnaudos ​​tūkst. Eur ​765,7 23,0 ​61,4
​3.1.1. ​Kuro sąnaudos šilumos energijai pagaminti ​​tūkst. Eur 742,7
​3.1.2. ​Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos ​​tūkst. Eur ​22,3 22,23
​3.1.3. ​Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnuados ​​tūkst. Eur ​0,7 0,7 61,4
​3.2. ​Sąlygiškai pastovios sąnaudos ​​tūkst. Eur 576,0 226,9 45,8 18,0 28,0
​3.2.1. ​Apyvartinių taršos leidimų sąnaudos ​​tūkst. Eur ​0 ​0 ​0 ​0 ​0
​3.2.2. Nusidevėjimo (amortizacijos) sąnaudos ​tūkst. Eur ​180,9 85,7 0,1 ​0 ​0,1
​3.2.3. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos ​tūkst. Eur ​25,5 ​12,0 0,8 0,4 0,45
​3.2.4. Personalo sąnaudos ​tūkst. Eur 296,3 82,0 27,6 ​14,7 ​13,3
​3.2.5. Mokesčių sąnaudos ​tūkst. Eur ​6,8 24,2 -0,1 ​0 ​0
​3.2.6. Finansinės sąnaudos ​tūkst. Eur 0,6 0,2​ 0 ​0 ​0
​3.2.7. Administracinės sąnaudos ​tūkst. Eur ​48,3  ​18,5 7,8 1,8 2,3
​3.2.8. Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos ​tūkst. Eur ​8,9 ​0,8
​3.2.8. ​Šilumos ūkio turtu nuomos, koncesijos sąnaudos ​tūkst. Eur
​3.2.10. ​Kitos paskirstomos sąnaudos ​tūkst. Eur 17,6 ​4,3 0,7 0,3 12,4
3.2.11. Nepaskirstomos sąnaudos tūkst. Eur
   

​​UAB „FORTUM ŠVENČIONIŲ ENERGIJA“ FAKTIŠKAI  PER 2015 M. PATIRTOS ŠILUMOS TIEKIMO SĄNAUDOS

​Eil. nr. ​Straipsnio pavadinimas ​Mato vnt. Šilumos gamyba Šilumos perdavimas Mažmeninis aptarnavimas Karšto vandens tiekimas Karšto vandens prietaisų aptarnavimas
​1. ​Šiluma, patiektą į tinklą ​tūkst.MWh ​34,256
​1.1. ​Pagaminta nuosavuose šaltiniuose ​tūkst.MWh ​34,256
​2. ​Parduota šiluma ​tūkst. Eur ​30,471
​3. ​Iš viso sąnaudų ​​tūkst. Eur ​1319,9 270,5 44,4 78,6​ 31,3​
​3.1. ​Kintamosios sąnaudos ​​tūkst. Eur ​757,5 22,9​ ​58,2
​3.1.1. ​Kuro sąnaudos šilumos energijai pagaminti ​​tūkst. Eur 734,6
​3.1.2. ​Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos ​​tūkst. Eur ​22,2 22,2​
​3.1.3. ​Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnuados ​​tūkst. Eur ​0,7 0,7 58,2​
​3.2. ​Sąlygiškai pastovios sąnaudos ​​tūkst. Eur 562,4 247,6 44,4 20,4​ 31,3​
​3.2.1. ​Apyvartinių taršos leidimų sąnaudos ​​tūkst. Eur ​0 ​0 ​0 ​0 ​0
​3.2.2. Nusidevėjimo (amortizacijos) sąnaudos ​tūkst. Eur ​189,5 88,3 0,1 ​0,1 ​0,1
​3.2.3. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos ​tūkst. Eur ​21,2 ​9,8 0,5 0,2​ 0,4​
​3.2.4. Personalo sąnaudos ​tūkst. Eur 267,6 93,6 26,1 ​16,7 ​15,5
​3.2.5. Mokesčių sąnaudos ​tūkst. Eur ​6,4 29,4 0,1 ​0,0 ​0,0
​3.2.6. Finansinės sąnaudos ​tūkst. Eur 0,4 0,2​ 0,0 ​0,0 ​0,0
​3.2.7. Administracinės sąnaudos ​tūkst. Eur ​53,7  ​22,5 6,9​ 2,1​ 2,8​
​3.2.8. Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos ​tūkst. Eur ​8,9 ​1,0
​3.2.8. ​Šilumos ūkio turtu nuomos, koncesijos sąnaudos ​tūkst. Eur
​3.2.10. ​Kitos paskirstomos sąnaudos ​tūkst. Eur 25,0 ​4,4 1,9 0,4​ 12,6​
3.2.11. Nepaskirstomos sąnaudos tūkst. Eur ​-1,4 -0,6​ ​-0,1 -0,1​ ​-0,1
   

​​UAB „FORTUM ŠVENČIONIŲ ENERGIJA“ DUOMENYS APIE ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO IR PARDAVIMO SĄNAUDAS UŽ 2014 M.

​Eil. nr. ​Straipsnio pavadinimas ​Mato vnt. ​Gamyba ​Perdavimas ​Pardavimas
​1. ​Šiluma, patiektą į tinklą ​tūkst.MWh ​36,047
​1.1. ​Pagaminta nuosavuose šaltiniuose ​tūkst.MWh ​36,047
​1.2. ​Pirkta ​tūkst.MWh
​2. ​Parduota šiluma ​tūkst.MWh ​31,724
​3. ​Iš viso sąnaudų ​​tūkst. Lt ​5202 808 138
​3.1. ​Kintamosios sąnaudos ​​tūkst. Lt ​3265 96​
​3.1.1. ​Kuras technologijai ​​tūkst. Lt ​3169
​3.1.2. ​Elektros energija technologijai ​​tūkst. Lt ​93 93​
​3.1.3. ​Vanduo technologijai ​​tūkst. Lt ​3 3​
​3.1.4. ​Sąnaudos šilumai pirkti ​​tūkst. Lt
​3.2. ​Sąlygiškai pastovios sąnaudos ​​tūkst. Lt ​1421 ​632 ​124
​3.2.1. ​Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos ​​tūkst. Lt ​100 ​39 ​40
​3.2.2. ​Remonto sąnaudos ​tūkst. Lt ​25 ​4
​3.2.3. ​Amortizaciniai atskaitymai ​tūkst. Lt ​671 ​261 1
​3.2.4. ​Sąnaudos darbui apmokėti ​tūkst. Lt ​459 178​ 63
​3.2.5. ​Įmokos sveikatos ir socialiniam draudimui ​tūkst. Lt ​146 57 20
​3.2.6. ​Mokesčiai ​tūkst. Lt ​20 93​
​3.2.7. ​Turto nuomos mokestis ​tūkst. Lt
​3.2.7.1. ​Amortizaciniai atskaitymai ​tūkst. Lt
​3.2.8. ​Palūkanos už banko kreditus ​tūkst. Lt
​3.3. ​Veiklos sąnaudos ​tūkst. Lt ​516 ​80 14
​4. ​Šilumos savikaina ​cnt./kWh ​19,38
   

 

UAB „FORTUM ŠVENČIONIŲ ENERGIJA“ DUOMENYS APIE ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO IR PARDAVIMO SĄNAUDAS UŽ 2013 M.

Ei​l. nr. Straipsnio pavadinimas​ Mato vnt.​ Gamyba​ Perdavimas​ Pardavimas​
​1. ​Šiluma, patiekta į tinklą ​tūkst. MWh ​39,921
​1.1. ​Pagaminta nuosavuose šaltiniuose ​tūkst. MWh ​39,921
​1.2. ​Pirkta ​tūkst. MWh
​2. ​Parduota šiluma ​tūkst. MWh ​35,277
​3. ​Iš viso sąnaudų ​tūkst. Lt ​3775 ​100
​3.1.1. ​Kuras technologijai ​tūkst. Lt ​4674
​3.1.2. ​Elektros energija technologijai ​98 97​
​3.1.3. ​Vanduo technologijai ​tūkst. Lt ​3 3​
​3.1.4. ​Sąnaudos šilumai pirkti ​tūkst. Lt
​3.2. ​Sąlygiškai pastovios sąnaudos ​tūkst. Lt ​1542 ​707 ​216
3.2.1.​ ​Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos ​tūkst. Lt ​104 ​60 119​
​3.2.2. ​Remonto sąnaudos tūkst. Lt ​81 ​2
​3.2.3. ​Amortizaciniai atskaitymai ​tūkst. Lt ​760 ​358 ​3
3.2.4.​ ​Sąnaudos darbui apmokėti ​tūkst. Lt ​443 ​181 ​72
​3.2.5. ​Įmokos sveikatos ir socialiniam draudimui ​tūkst. Lt ​137 ​56 ​22
​3.2.6. M​okesčiai ​tūkst. Lt ​17 ​50
​3.2.7. ​Turto nuomos mokestis ​tūkst. Lt
​3.2.7.1. ​Amortizaciniai atskaitymai ​​tūkst. Lt
​3.2.7.2. ​Palūkanos už banko kreditus ​​tūkst. Lt
​3.3. ​Veiklos sąnaudos ​​​tūkst. Lt ​500 ​222 ​36
​3.3.1. ​Sąnaudos darbui apmokėti ​tūkst. Lt ​213 ​95 ​15
​3.3.2. ​Įmokos sveikatos ir socialiniam draudimui ​tūkst. Lt ​66 ​29 ​5
​3.3.3. ​Amortizaciniai atskaitymai ​tūkst. Lt ​17 ​8 ​1
​3.3.4. Kitos​ ​tūkst. Lt ​204 ​90 ​15
​4. ​Šilumos savikaina ​ct/kWh ​20,12

UAB „FORTUM ŠVENČIONIŲ ENERGIJA“ DUOMENYS APIE ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO IR PARDAVIMO SĄNAUDAS UŽ 2012 M.

 

Eil. nr. Straipsnio pavadinimas Mato vnt. Gamyba Perdavimas Pardavimas
1. Šiluma, patiekta į tinklą tūkst. MWh 41,636

1.1. Pagaminta nuosavuose šaltiniuose tūkst. MWh 41,636

1.2. Pirkta tūkst. MWh


2. Parduota šiluma tūkst. MWh
36,552
3. Iš viso sąnaudų tūkst. Lt 6233 1013 174
3.1. Kintamosios sąnaudos tūkst. Lt 4130 91

3.1.1. Kuras technologijai tūkst. Lt 4039

3.1.2. Elektros energija technologijai tūkst. Lt 88 88

3.1.3. Vanduo technologijai tūkst. Lt 3 3

3.1.4. Sąnaudos šilumai pirkti tūkst. Lt


3.2. Sąlygiškai pastovios sąnaudos tūkst. Lt 1519 666 135
3.2.1. Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos tūkst. Lt 163 58 48
3.2.2. Remonto sąnaudos tūkst. Lt 45 1
3.2.3. Amortizaciniai atskaitymai tūkst. Lt 770 346 3
3.2.4. Sąnaudos darbui apmokėti tūkst. Lt 399 169 64
3.2.5. Įmokos sveikatos ir socialiniam draudimui tūkst. Lt 123 52 20
3.2.6. Mokesčiai tūkst. Lt 19 40
3.2.7. Turto nuomos mokestis tūkst. Lt


3.2.7.1. Amortizaciniai atskaitymai tūkst. Lt


3.2.8. Palūkanos už banko kreditus tūkst. Lt


3.3. Veiklos sąnaudos tūkst. Lt 584 256 39
3.3.1. Sąnaudos darbui apmokėti tūkst. Lt 199 87 14
3.3.2. Įmokos sveikatos ir socialiniam draudimui tūkst. Lt 62 27 4
3.3.3. Amortizaciniai atskaitymai tūkst. Lt 20 9 1
3.3.4. Kitos tūkst. Lt 303 133 20
4. Šilumos savikaina ct/kWh 20,30

Informacija apie išmokas valdymo organų nariams

Administracijos darbuotojų per 2016 m. IV-ą ketvirtį priskaičiuotas vidutinis mėn. atlyginimas – 1308 Eur.

2017.05.07