Informacija

Informacija apie parengtą UAB „Fortum Heat Lietuva“ planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą (2013-05-16)

 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) užsakovas, adresas telefonas, faksas: UAB „Fortum Heat Lietuva“, J. Jasinskio g. 16B, 01112 Vilnius, tel. (8 5) 243 0043, faks. (8 5) 278 8221

Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas, adresas telefonas, faksas: UAB „Sweco Lietuva“, V.Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, faks. (8 5) 261 7507

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Kauno kogeneracinės jėgainės statyba ir veikla

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorija (Biruliškių k, Karmėlavos sen., Kauno r. sav., Kauno apskritis)

PAV subjektai, pagal kompetenciją nagrinėjantys PAV dokumentus, teikiantys išvadas:

 • Kauno rajono savivaldybės administracija;
 • Kauno miesto savivaldybės administracija;
 • Kauno visuomenės sveikatos centras;
 • Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis padalinys;
 • Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba

Atsakinga institucija, priimsianti sprendimą dėl planuojamos veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje - Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. 8 706 6208, faks. 8 706 6200

Kur ir kada galima susipažinti su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita: susipažinti su PAV ataskaita per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos galima:

 • UAB „Sweco Lietuva“ būstinėje – V.Gerulaičio g.1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, el. paštas: antanas.jurkonis@sweco.lt, darbo dienomis nuo 7-30 iki 16-30 val.;

 • UAB „Fortum Heat Lietuva“ būstinėje - J. Jasinskio g. 16B, 01112 Vilnius, tel. (8 5) 243 0043, faks. (8 5) 278 8221, el. paštas: fiodor.kozliuk@fortum.com, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.

 • Karmėlavos seniūnijos būstinėje – Vilniaus g. 65A, Karmėlava, 54449 Kauno r., tel. (8 37) 399 255, faks. (8 37) 399 255, el. paštas: seniunija@karmelava.krs.lt, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.

Viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita vyks - š. m. gegužės 31 d. 17.30 val. adresu: Centrinė g. 26 A, Ramučiai, Karmėlavos seniūnija, Kauno raj savivaldybė (Ramučių Kultūros centro salėje).

Informacija apie tai, kad pasiūlymai iki viešo susirinkimo teikiami PAV dokumentų rengėjui, o pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai

 • Pasiūlymus (raštu, el. paštu) galima teikti: PAV dokumentų rengėjui - UAB „Sweco Lietuva“ (V.Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius).

 • Atsakingai institucijai – Aplinkos apsaugos agentūra;

 • PAV subjektams:

  • Kauno rajono savivaldybės administracija;
  • Kauno miesto savivaldybės administracija;
  • Kauno visuomenės sveikatos centras;
  • Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis padalinys;
  • Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.

2013.10.23