Informacija apie parengtą PAV programą

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) užsakovas: UAB „Fortum Heat Lietuva“, J.Jasinskio g. 16B, 01112 Vilnius, tel. (8 5) 243 0043, faks. (8 5) 278 8221, el. paštas info@fortum.lt

Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas: UAB „Sweco Lietuva“, V.Gerulaičio g. 1, LT08200 Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, faks. (8 5) 261 7507. 

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Kauno kogeneracinės jėgainės statyba ir veikla. 

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorija (Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav., Kauno apskritis). 

PAV subjektai, pagal kompetenciją nagrinėjantys PAV dokumentus, teikiantys išvadas:

 • Kauno rajono savivaldybės administracija;
 • Kauno miesto savivaldybės administracija;
 • Kauno visuomenės sveikatos centras;
 • Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis padalinys;
 • Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. 

Atsakinga institucija, priimsianti sprendimą dėl planuojamos veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje: Aplinkos apsaugos agentūra, A.Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. (8 5) 706 6208, faks. (8 5) 706 6200. 

Kur ir kada galima susipažinti su planuojamos ūkinės veiklos PAV programa: Susipažinti su PAV programa ir pateikti pastabas bei motyvuotus pasiūlymus per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos galima:

 • UAB „Sweco Lietuva“ būstinėje – V.Gerulaičio g. 1, LT 08200 Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, faks. (8 5) 261 7507, el. paštas antanas.jurkonis@sweco.lt (darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30 val.);
 • UAB „Fortum Heat Lietuva“ būstinėje – J.Jasinskio g. 16B, LT 01112 Vilnius, tel. (8 5) 243 0043, faks. (8 5) 278 8221, el. paštas fiodor.kozliuk@fortum.lt (darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.);
 • Karmėlavos seniūnijos būstinėje – Vilniaus g. 65A, Karmėlava, LT 54449 Kauno r., tel. (8 37) 399 255, faks. (8 37) 399 255, el. paštas seniunija@karmelava.krs.lt (darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.). 

Pasiūlymus galima teikti:

 • PAV programos rengėjui – UAB „Sweco Lietuva“, V.Gerulaičio g. 1, LT 08200 Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, faks. (8 5) 261 7507;
 • Atsakingai institucijai – Aplinkos apsaugos agentūrai A.Juozapavičiaus g. 9, LT 09311 Vilnius, tel. (8 5) 706 6208, faks. (8 5) 706 6200;
 • PAV subjektams:
  • Kauno rajono savivaldybės administracijai;
  • Kauno miesto savivaldybės administracijai;
  • Kauno visuomenės sveikatos centrui:
  • Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritoriniam padaliniui;
  • Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai.

2013.10.23