Plano patvirtinimas

 Informacija apie Kauno kogeneracinės jėgainės plėtros plano patvirtinimą (2012-11-27)

 

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos energetikos ministras 2012 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. 1-224 patvirtino Kauno kogeneracinės jėgainės projekto plėtros planą. 

Planavimo organizatorius – UAB „Fortum Heat Lietuva“, J.Jasinskio g. 16B, LT-01112 Vilnius, tel. (8 5) 243 0043, faks. (8 5) 278 8221, el. paštas fiodor.kozliuk@fortum.lt, www.fortum.lt 

Plėtros plano rengėjai – UAB „Sweco Lietuva“, V.Gerulaičio g. 1, LT-08200 Vilnius, tel. (8 5) 261 9651, faks. (8 5) 261 7507, el. paštas aidas.vaisnoras@sweco.lt, www.sweco.lt ir UAB „Energetikos linijos“, A.Strazdo g. 22, LT-48488 Kaunas, tel. (8 37) 407 061, faks. (8 37) 407 062, el. paštas tadas.lukosevicius@sweco.lt, www.elinijos.lt 

SPAV dokumentų rengėjas – UAB „Sweco Lietuva“, V.Gerulaičio g. 1, LT-08200 Vilnius, tel. (8 5) 219 6574, faks. (8 5) 261 7507, el. paštas antanas.jurkonis@sweco.lt, www.sweco.lt 

Susipažinti su patvirtintu Plėtros planu ir SPAV ataskaita, gautų pasiūlymų ir išvadų vertinimo motyvais, lėmusiais alternatyvų parinkimą, Plano įgyvendinimo pasekmių monitoringo priemonėmis, kaip į planą buvo integruoti aplinkos apsaugos klausimai, kaip buvo atsižvelgta į SPAV ataskaitoje pateiktą informaciją, SPAV subjektų išvadas, visuomenės pasiūlymus galima planavimo organizatoriaus ir rengėjų būstinėse anksčiau nurodytais adresais ir interneto svetainėje www.fortum.lt nuorodoje „Kauno jėgainės projektas“.

2013.10.22