Skelbimas apie pradžią

Informuojame, kad pradedamas rengti Kauno kogeneracinės jėgainės plėtros planas ir šio plano sprendinių strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV).

 

Planavimo organizatorius – UAB „Fortum Heat Lietuva“, J.Jasinskio g. 16B, 01112 Vilnius, tel. (8 5) 243 0043, faks. (8 5) 278 8221, el. paštas fiodor.kozliuk@fortum.lt, www.fortum.lt 

Plėtros plano rengėjai – UAB „Sweco Lietuva“, V.Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 261 9651, faks. (8 5) 261 7507, el. paštas aidas.vaisnoras@sweco.lt, www.sweco.lt ir UAB „Energetikos linijos“, Gedimino g. 47, 44242 Kaunas, tel. (8 37) 407 061, faks. (8 37) 407 062, el. paštas tl@elinijos.lt, www.elinijos.lt 

SPAV dokumentų rengėjas – UAB „Sweco Lietuva“, V.Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 219 6574, faks. (8 5) 261 7507, el. paštas antanas.jurkonis@sweco.lt, www.sweco.lt 

Plėtros plano pavadinimas – Kauno kogeneracinės jėgainės plėtros planas. 

Planavimo objektas – Siekdama įgyvendinti Nacionalinėje energetikos strategijoje įtvirtintus tikslus modernizuoti centralizuotos šilumos ūkį, šilumos ir elektros energijos gamybai maksimaliai panaudojant vietinius atsinaujinančius energijos išteklius, UAB „Fortum Heat Lietuva“ nagrinėja naujos kogeneracinės jėgainės statybos galimybes Kauno rajone. Bendras planuojamos jėgainės našumas – 150-200 MW, iš jų nuo 50 iki 150 MW sudarytų šiluminė energija ir iki 50 MW – elektros energija. Pagaminta elektros energija būtų parduodama elektros energijos perdavimo tinklo operatoriui, o šiluma tiekiama Kauno miesto ir rajono vartotojams. 

Kauno kogeneracinės jėgainės plėtros planavimo tikslai: 

  • užtikrinti Nacionalinės energetikos strategijos nuostatų įgyvendinimą objektų plėtros planavimo srityje – parengiant Kauno kogeneracinės jėgainės statybos projekto plėtros planą, kurio sprendiniai bus naudojami rengiant teritorijų planavimo dokumentus, atliekant poveikio aplinkai vertinimą bei rengiant techninius projektus;  

  • įsitikinti, ar planuojamas objektas atitinka tikslus, nustatytus Nacionalinėje energetikos strategijoje;  

  • subalansuoti Lietuvos Respublikos energetikos raidą, siekiant užtikrinti efektyvią ir tarpusavyje suderintą elektros ir šilumos ūkių, dujų ir naftos sektorių plėtrą; 

  • informuoti valstybės ir savivaldybių institucijas bei visuomenę apie planuojamą statyti Kauno kogeneracinę jėgainę ir šio objekto tikslingumą. 

Plėtros plano pagrindas – UAB „Fortum Heat Lietuva“ 2012 m. sausio 17 d. įsakymas Nr. IV-2.

Plėtros plano rengimo pradžia – 2012 m. sausio 17 d.

SPAV apimties nustatymo dokumento rengimo pradžia – 2012 m. sausio 26 d.

Pasiūlymų teikimas – visuomenė gali raštu teikti pastabas ir pasiūlymus rengiamam planui, SPAV apimties nustatymo dokumentui ir ataskaitai. Pasiūlymai teikiami planavimo organizatoriui, plano ir SPAV dokumentų rengėjams nurodytais adresais iki plano koncepcinių sprendinių ir SPAV ataskaitos baigiamojo susirinkimo–konferencijos ir jos metu.

Susipažinti su rengiamu planu, SPAV apimties nustatymo dokumentu ir ataskaita galima plano organizatoriaus, plano ir SPAV dokumentų rengėjų būstinėse.

Apie viešojo svarstymo su visuomene procedūras bus pranešta atskiru pranešimu.

2016.09.05