Viešinimas

Pirmadienį, liepos 9 d. Kauno miesto savivaldybės didžiojoje salėje buvo pristatytas kogeneracinės jėgainės plėtros planas ir plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita.

Dokumentų rengėjai – viena pirmaujančių inžinerijos ir konsultacijų bendrovių šalyje „Sweco Lietuva“ – viešajam svarstymui pateikė SPAV ataskaitos duomenis, kuriais buvo parodytas galimas planuojamos įrengti kogeneracinės jėgainės poveikis visuomenės sveikatai bei gamtinei aplinkai.

Pristatant plėtros planą įvertintos techninės ir ekonominės prielaidos šilumos gamybos ir elektros generavimo įrenginių statybai Kaune ir pagrįstas jėgainės poreikis. Taip pat naudojantis tvarios plėtros metodologija nustatyti ir konkretizuoti Kauno kogeneracinės jėgainės statybos esminiai infrastruktūros ir technologijos sprendiniai parengiant įgyvendinimo planą.

Pristatytos 3 teritorinės alternatyvos buvo įvertintos pagal sklypo plotą, atstumą iki gretimybių, priimtiną logistinę infrastruktūrą, prisijungimą prie esamų inžinerinių komunikacijų sistemų bei nuosavybės teisę ir naudojimo paskirtį. Išvada nurodė, kad aplinkosauginiu požiūriu labiausiai tinkamas yra Kauno kogeneracinės jėgainės projekto įgyvendinimas A teritorinėje alternatyvoje pagal du technologinius variantus.

Didelį susirinkusiųjų susidomėjimą sukėlė netinkamų perdirbti, tačiau energetinę vertę turinčių atliekų panaudojimas energijos gamybai. SPAV ataskaitos rengėjai akcentavo, kad šiuo metu Kauno regione tik 10 proc. atliekų yra perdirbama, todėl likusių 90 proc. šalinimas į savartynus nėra saugus aplinkosauginiu požiūriu. Atliekų panaudojimas energetikoje atitiktų nacionalinės energetikos strategijos tikslus ir patenkintų dalį Kauno miesto šilumos poreikio.

2016.09.05