Ar mūsų vertybės sutampa?

 

Atvirumas. Kūrybiškumas. Pagarba. Sąžiningumas. Šios „Fortum“ vertybės yra daugiau negu žodžiai – tai neatskiriama mūsų kasdienės veiklos dalis. Kiekvienas darbuotojas, atlikdamas savo darbą, jomis vadovaujasi. Mūsų vertybės atspindi mūsų elgesį su klientais, partneriais, bendradarbiais.  

 

Pagrindinės mūsų elgesio normos

 

Fortum yra išskirtos keturios pagrindinės elgesio normos, kurios apibūdina mūsų veiksmus laikantis įmonės vertybių.

 

Atvirumas iššūkiams ir jų skatinimas (CHALLENGE)

 • Esame konstruktyvūs ir sutelkiame dėmesį į faktus
 • Užduodame klausimus, kad įsitikintume, jog apsvarstome visus reikiamus dalyko aspektus
 • Kvestiuonuojame esamus darbo metodus ir siūlome efektyvesnius patobulinimus

 Bendradarbiavimas (CO-CREATE)

 • Laikomės bendrų tikslų ir vieningos įmonės („One Fortum“) požiūrio
 • Bendradarbiaujame ir dalinamės žiniomis įvairiose srityse
 • Vertiname kitų indėlį, laiku pasitelkiame ir kviečiame prisidėti reikiamus komandos

Ugdymas ir tobulėjimas (COACH)

 • Užduodame atvirus klausimus, siekiant padėti žmonės rasti savo sprendimus
 • Aktyviai klausome ir susitelkiame ties vieni kitais
 • Suteikiame pozityvų ir konstruktyvų grįžtamąjį ryšį

Pasiekimų vertinimas (CELEBRATE)

 • Dalinamės savo sėkme vieni su kitais
 • Atkreipiame dėmesį į gerai atliktą tiek individualų, tiek komandinį darbą
 • Vertiname tiek didelius, tiek mažesnius pasiekimus

2015.10.30