Ką Jums siūlome?

​Karjeros tęstinumą

Tęstinumas ir tvarumas yra mūsų įmonės pagrindas visose srityse. Būdami „Fortum“ įmonės darbuotoju, Jūs tampate modernios ateities energetikos pramonės dalimi. „Fortum“ – tai naujos kartos energetikos įmonė, kuri nuolat įgyvendina į ateitį orientuotų sprendimų, siekiant švaraus, saugaus ir stabilaus energijos tiekimo klientams. Mūsų veiklos tęstinumą liudija Dow Jones Sustainability pasaulinis rodiklis (DJSI World), kuriame esame įtraukiami dešimt metų iš eilės. „Fortum“ yra vienintelė energetikos įmonės Šiaurės regione, kuri yra įtraukta į šį indeksą.

Atvirumą iššūkiams ir jų skatinimą

Siekiant naujų tvarių ir ilgalaikių sprendimų, „Fortum“ darbuotojai yra nuolat skatinami ieškoti naujų darbo metodų, kvestionuoti esamus procesus bei priimti iššūkius. Mūsų visų darbo metodų pagrindas yra komandinis darbas, kurio metu komandos nariai dirba vieningai nebijodami vienas kito klausti, ieškoti naujų sprendimų ir ugdyti vienas kitą. Mūsų vadybos filosofija yra pagrįsta vadovų pasitikėjimu darbuotojais bei darbuotojų ugdymu, siekiant atrasti savo sprendimus ir tobulėjimo galimybes.

Darbovietę, pagrįsta pasitikėjimu ir pagarba

„Fortum“ – tai darbovietė, suteikianti galimybes bei didelę atsakomybę, pagrįstą pasitikėjimu. Vertiname darbuotojo atsidavimą bei tikslų įgyvendinimą, atsižvelgiame į darbuotojo šeimos gyvenimo poreikius, interesus ir poreikius, siekiame kurti darbo atmosferą, kurią apibūdintų tarpusavio pagarbą ir supratimas. Smagu dirbti kartu!

2015.10.30