Elgesio kodeksas

„Fortum“ vykdo veiklą visame pasaulyje, mūsų darbuotojai yra įvairių skirtingų valstybių piliečiai. Todėl mūsų veikla priklauso nuo įvairių nacionalinių ir tarptautinių įstatymų bei norminių teisės aktų.

Būdami savo pramonės srities lyderiais, mes ne tik paklūstame įstatymui. Mes didelį dėmesį skiriame sąžiningumui ir aukščiausiems etiško verslo elgesio standartams.

Mes gerbiame žmogaus ir darbo teises bei tarptautinius darbo standartus, nustatytus Jungtinių Tautų Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje, bei pagrindines Tarptautinės darbo organizacijos konvencijas.

„Fortum“ Elgesio kodekse ši dvasia atsispindi tuo, kaip mes apibrėžiame bendruosius mūsų elgesio su kitais principus, kaip mes vykdome verslą ir saugome savo įmonės turtą.

Mūsų vertybės yra šio Elgesio kodekso pagrindas. Iš visų „Fortum“ darbuotojų, direktorių valdybos narių bei kitų asmenų, atstovaujančių „Fortum“ įmonėms, tikimasi, kad jie elgsis laikydamiesi šio Elgesio kodekso. Be to, bus tinkamai laikomasi vietos taisyklių ir norminių aktų reikalavimų, bet jie neprieštarauja šiam Elgesio kodeksui.

Mes tikime, kad egzistuoja aiškus ryšys tarp šiame mūsų Elgesio kodekse nustatytų aukštų etiško verslo praktikų ir sėkmingų finansinių rezultatų.

2016.09.05