„Fortum“ ketina įsigyti „Ekokem“ – Šiaurės šalių žiedinės ekonomikos įmonę

„Fortum“ pasirašė sutartį su keturiais stambiausiais „Ekokem Corporation“ savininkais, turinčiais maždaug 81 % akcijų, dėl įmonės akcijų paketo, kurio vertė siekia maždaug 470 milijonų eurų, įsigijimo. Tai atitiktų maždaug 700 milijonų eurų vertės įmonės 100 % akcijų įsigijimo be skolų ir grynųjų kainą. Remiantis „Fortum“ įvertinimu 2016 metams, įsigijimo kaina atitiktų maždaug 11 EBITDA. Šis įsigijimas nuo pat pradžių užtikrins teigiamą „Fortum“ veiklos rezultatą ir teigiamus grynųjų pinigų srautus. Šiuo įsigijimu „Fortum“ diversifikuos savo pajamų struktūrą, nes „Ekokem“ didžiąją savo pajamų dalį generuoja iš kitų šaltinių nei prekyba energija Šiaurės šalyse.

Keturi stambiausi „Ekokem“ akcininkai yra Suomijos valstybė, Suomijos regioninės ir vietos valdžios institucijų asociacija, pensijų savidraudos įmonė „Ilmarinen“ ir Helsinkio regiono aplinkosaugos paslaugų institucija (HSY). Šį sandorį turės patvirtinti konkurencijos tarybos Suomijoje ir Švedijoje. „Fortum“ tikisi užbaigti sandorį 2016 m. trečią ketvirtį. Be to, „Fortum“ pateiks oficialų pasiūlymą visiems likusiems savininkams už tą pačią kainą (165 eurai už akciją). Kad galėtų pateikti šį pasiūlymą, „Fortum“ turės gauti konkurencijos tarybos leidimus ir tapti „Ekokem“ akcijų didžiosios dalies savininkė. Pasiekusi reikiamą nuosavybės apimtį, „Fortum“ pradės smulkiųjų akcininkų akcijų išpirkimą.

2015 metais „Ekokem“ grynosios pardavimo įplaukos siekė 258 milijonus eurų, o deklaruotasis EBITDA – 55 milijonus eurų. „Ekokem“ dirba maždaug 630 darbuotojų.

„Ekokem“ yra pirmaujanti Šiaurės šalių žiedinės ekonomikos įmonė, kurios specializacija – medžiagų ir atliekų perdirbimas, galutinio utilizavimo sprendimai, dirvožemio atkūrimas ir ekologiška statyba. Įmonės pozicijos yra stiprios, ypač pavojingų atliekų tvarkymo srityje. „Ekokem“ teikia paslaugas tiek pramoniniams, tiek komunaliniams klientams iš savo padalinių Suomijoje, Švedijoje ir Danijoje. Pagrindiniai pajamų šaltiniai apima atliekų ir aplinkosaugos paslaugas, taip pat galima paminėti pajamas iš energijos, perdirbtų medžiagų ir šilumos pardavimo.

„Ekokem“ yra aukščiausio lygio įmonė, turinti patyrusius vadovus ir darbuotojus. Pasitelkus „Fortum“ žinias energijos iš atliekų sektoriuje ir didelius finansinius išteklius, bus sukurta tikra Šiaurės šalių žiedinės ekonomikos pirmūnė. Matome puikių tarptautinio augimo galimybių ir ketiname investuoti į tolesnį „Ekokem“ sprendimų tobulinimą,“ – sakė Pekka Lundmark, „Fortum“ prezidentas ir generalinis direktorius.

„Šių metų pradžioje „Ekokem“ valdyba pradėjo kapitalo struktūros peržiūrą siekdama užtikrinti pakankamus išteklius įmonės strategijai įgyvendinti ir tolesnei plėtrai vykdyti. Manau, kad prisijungimas prie „Fortum“ padės pasiekti šį tikslą ir užtikrins tolesnę „Ekokem“ sėkmę. Pasitelkę „Fortum“ tinklą ir išteklius, ateityje galėsime plačiau teikti „Ekokem“ paslaugas tarptautiniu mastu. Tikiu, kad „Fortum“ žiedinės ekonomikos strategija bus kuriama remiantis „Ekokem“ platforma,“ – sakė Karri Kaitue, „Ekokem“ generalinis direktorius.
 
Bendroji informacija

„Ekokem“

„Ekokem“ yra viena pirmaujančių žiedinės ekonomikos įmonių Šiaurės šalyse, ji teikia aplinkos apsaugos vadybos ir efektyvaus medžiagų naudojimo paslaugas. „Ekokem“ priklauso svarbūs pavojingų atliekų tvarkymo objektai, ji siūlo labai įvairias specializuotas aplinkosaugos paslaugas. Įmonės misija – kurti vertę didinant medžiagų ir energijos naudojimo efektyvumą klientų įmonėse. „Ekokem“ siūlo perdirbimo, pakartotinio naudojimo ir galutinio utilizavimo sprendimus bei dirvožemio atkūrimo ir ekologiškos statybos paslaugas. „Ekokem“ padeda saugoti gamtos išteklius ir skatina žiedinę ekonomiką jau 35 metus.

Grupėje dirba maždaug 630 kvalifikuotų specialistų Suomijoje, Švedijoje ir Danijoje. 2015 m. sausį „Ekokem“ įsigijo Danijos aplinkos apsaugos vadybos įmonę NORD.

Svarbiausi grupės rezultatai 2015 metais:

• Grynosios pardavimo įplaukos – 258 milijonai eurų
• Deklaruotasis EBITDA – 55 milijonai eurų, EBITDA marža – 21,1 %
• Lyginamasis EBITDA – 57 milijonai eurų
 
Stambiausi akcininkai: Suomijos valstybė (34,1 %), Suomijos regioninės ir vietos valdžios institucijų asociacija (21,4 %), pensijų savidraudos įmonė „Ilmarinen“ (15,4 %) ir Helsinkio regiono aplinkosaugos paslaugų institucija (HSY) (10,5 %). www.ekokem.com

Tvarūs energetiniai projektai augantiems miestams – strateginis „Fortum“ prioritetas

Naujoje „Fortum“ strategijoje, paskelbtoje 2016 m. vasario 3 d., nustatyti plėtros ir tolesnės pelningos veiklos tikslai daug dėmesio skiriant švariai energijai ir vertės kūrimui klientams bei akcininkams. „Fortum“ siekia būti švarios energijos pradininkė. Vienas strateginių šios vizijos prioritetų yra vystyti tvarius projektus augantiems miestams.

Augantys miestai ir miestų teritorijos susiduria su įvairiais iššūkiais, pavyzdžiui, didele neefektyvių šildymo, vėsinimo ir elektros gamybos sistemų išmetamąja tarša, augančiais atliekų kiekiais, didele tarša dėl intensyvaus eismo ir jo skleidžiamu triukšmu. Naudodamasi savo žiniomis ir patirtimi „Fortum“ siekia padėti miestams tvariai spręsti šias problemas ir prisidėti kuriant žiedinę ekonomiką. „Fortum“ sprendimai apima efektyvų ir patikimą centralizuotą šilumos tiekimą ir vėsinimą, integruotus mažmeninės elektros prekybos sprendimus ir susijusias programas, energijos gavimą iš atliekų ir atliekų perdirbimą, taip pat elektromobilumo skatinimą siūlant išmanias elektromobilių įkrovimo technologijas. Be to, įmonė įžvelgia naujų pajamų gavimo galimybių teikdama įvairias ekspertų paslaugas šiose srityse.

Vystydama tvarius projektus augantiems miestams , „Fortum“ visų pirma siekia augti dabartinėse vidaus rinkose ir platesnėje Europos rinkoje. Kartu „Fortum“ ieškos galimybių dirbti kruopščiai atrinktose Azijos rinkose.
 
* * *
„Fortum“ tikslas – būti švarios energijos lydere.  Atsižvelgdami į klientų poreikius „Fortum“ gamina, tiekia, parduoda elektrą, šilumą ir šaltį, teikia ekspertines paslaugas. 64% įmonės pagamintos energijos yra be CO2. „Fortum“ veiklą vykdo Šiaurės ir Baltijos šalyse, Rusijoje, Lenkijoje ir Indijoje.  2015 m. bendrovės „Fortum“ pardavimai siekė 3,5 mlrd. eurų. „Fortum“ korporacijoje dirba apie 8000 žmonių. Kompanijos akcijos kotiruojamos NASDAQ OMX Helsinki vertybinių popierių biržoje.
 
Daugiau informacijos – www.fortum.lt
 
Kontaktams: Andrius Kasparavičius, atstovas spaudai, tel. +37069817740, andrius@koko.lt

Back