„Fortum“ paskelbė naują įmonės strategiją ir finansinius tikslus

„Fortum“ strategijos tikslas - augimas ir pelninga veikla, didžiausią dėmesį skiriant švariai energijai, klientams ir akcijų vertės didinimui. Ilgalaikis pastovaus kapitalo pelningumo tikslas pakeistas į ne mažiau kaip 10 %, o palyginamųjų grynųjų skolų santykio su EBITDA tikslas - apie 2,5 karto - liko nepakitęs. Dividendų politika nesikeičia.

Energetikos sektorius sparčiai keičiasi dėl klimato kaitos, urbanizacijos, vis aktyvesnių klientų, be to naujas galimybes suteikia skaitmenizacija  ir spartus energetikos technologijų vystymasis. Energetikos pramonę keistis verčia dėl pingančių žaliavų mažėjančios energijos kainos, atsinaujinančių energijos šaltinių subsidijavimas ir lėtas ekonomikos augimas. Tuo pat metu energetikos sektorius privalo tapti lyderiu mažinant klimato kaitą.
 
Naujoji „Fortum“ strategija remiasi keturiais pagrindiniais principais: turimų įrengimų efektyvumo didinimu ir pramonės pokyčių skatinimu; tvarių energetikos sprendimų kūrimu augantiems miestams; didesnėmis investicijomis į saulės ir vėjo energetiką; naujų energetikos įmonių kūrimu.
 
„Mūsų naujoji vizija apjungia visus strategijos principus: sieksime tapti švarios energijos gamybos lyderiais. Mūsų stipri finansinė padėtis suteikia unikalią galimybę augti ir imtis aktyvios pramonės pertvarkos. Į augimą investuosime tiek, kiek leidžia siekiamo  palyginamųjų grynųjų skolų santykio su EBITDA galimybės.“ – sakė „Fortum“ prezidentas ir generalinis direktorius Pekka Lundmark. – „Tikslas sustiprinti įmonės pozicijas esamose rinkose ir konsoliduojant plėstis Europoje. Taip pat norime panaudoti savo kompetenciją ir kurti naujus pajamų šaltinius susijusius ne vien su Šiaurės šalių didmenine energijos kaina.
 
Keturi „Fortum“ strategijos principai
 
Turimų įrengimų efektyvumo didinimas ir pramonės pokyčių skatinimas
 
Siekiant užtikrinti dabartinių gamybos išteklių konkurencingumą, „Fortum“ didins produktyvumą, mažins sąnaudas, stiprins viešųjų pirkimų sritį ir didins kapitalo naudojimo efektyvumą. Per pirmąjį šio principo įgyvendinimo etapą - iki 2017 metų pabaigos -  „Fortum“ sieks sumažinti fiksuotas veiklos sąnaudas 100-tu milijonų eurų.
 
„Fortum“ didins vertę skatindama komunalinių paslaugų sektoriaus konsolidaciją ir pertvarką, vykdydama susijungimus ir įsigijimus dabartinėse rinkose ir plėsdamasi Europoje.

Tvarių energetikos sprendimų kūrimas augantiems miestams
 
Augantys miestai susiduria su įvairiomis energetinėmis problemomis, pavyzdžiui, didele neefektyvių šildymo, vėsinimo ir elektros gamybos sistemų tarša, augančiais atliekų kiekiais, intensyvaus eismo tarša ir triukšmu. „Fortum“ siekia padėti miestams tvariai spręsti šias problemas ir prisidėti kuriant žiedinę ekonomiką. „Fortum“ sprendimai apima efektyvų ir patikimą centralizuotą šilumos ir šalčio tiekimą, integruotą mažmeninės elektros prekybą, energijos gavimą iš atliekų, atliekų perdirbimą ir elektromobilių įkrovimo technologijas. Be to, įmonė įžvelgia naujų pajamų gavimo galimybių ekspertinių paslaugų teikime.
 
Pirmiausia „Fortum“ siekia augti dabartinėse rinkose, plėstis Europoje, tačiau taip pat ieškos galimybių dirbti Azijos miestuose.
Didesnės investicijos į saulės ir vėjo energetiką
„Fortum“ siekia didinti saulės ir vėjo energijos pajėgumus ir skaičiuoti juos gigavatais.Taip pat vis daugiau svarbos įgyja kompetencijos komunalinių paslaugų sektoriuje, subsidijavimo sistemos pamažu naikinamos, o atsinaujinančiosios energijos gamyba vis dažniau vykdoma vadovaujantis rinkos dėsniais.
 
Dabartinės „Fortum“ rinkos ir plėtra Europoje sukuria palankias sąlygas vėjo energetikos plėtrai.
 
Naujų energetikos įmonių kūrimas
 
Startuoliai vis dažniau kuria technologines ir verslo inovacijas ir taip keičia tradicines energetikos rinkas. Skaitmenizacija suteiks galimybę tobulinti veikiančių įmonių efektyvumą ir kurti naujus pasiūlymus klientams.
 
„Fortum“ siekia užimti pagrindines pozicijas kuriant energetikos technologijas ir jų pritaikymo būdus. Siekdama paspartinti inovacijas ir naujus pasiūlymus pritaikyti rinkai, „Fortum“ savo veikloje daugiau dėmesio skirs inovacijoms, bendradarbiaus su geriausiais pasauliniais technologijų kūrėjais, perspektyviomis technologijų įmonėmis ir tyrimų institutais, taip pat tiesiogiai ir netiesiogiai investuos į startuolius, kuriančius perspektyvias inovacijas.
 
Ilgalaikiai finansiniai tikslai
 
Atnaujinti finansiniai „Fortum“ tikslai parodo įmonės požiūrį į ilgalaikės vertės kūrimą, naująją augimo strategiją ir verslo veiklą.
 
Atnaujinti ilgalaikiai finansiniai tikslai:
-   panaudoto kapitalo grąža (ROCE) – ne mažiau 10 %;
-   palyginamosios grynosios skolos santykis su EBITDA – apie 2,5 karto.
Ankstesni ilgalaikiai finansiniai tikslai buvo tokie: panaudoto kapitalo grąža (ROCE) – 12 %, grynosios skolos santykis su EBITDA – apie 2,5 karto.
 
„Fortum“ dividendų politika nesikeičia: tikslas - mokėti stabilius ir nuolat didėjančius dividendus, siekiančius 50–80 % akcijos uždarbio, išskyrus vienkartinius sandorius.
 
* * *
 
„Fortum“ tikslas yra gaminti energiją, gerinančią gyvenimo kokybę šiandienos ir ateities kartoms.  Atsižvelgdami į klientų poreikius „Fortum“ gamina, tiekia, parduoda elektrą ir šilumą, teikia ekspertines paslaugas. „Fortum“ veiklą vykdo Šiaurės ir Baltijos šalyse, Rusijoje ir Lenkijoje.
 
2014 m. bendrovės „Fortum“ pardavimai siekė 4,1 mlrd. eurų, o lyginamasis veiklos pelnas – 1,1 mlrd. Eurų. „Fortum“ korporacijoje dirba apie 8400 žmonių. Kompanijos akcijos kotiruojamos NASDAQ OMX Helsinki vertybinių popierių biržoje.
 
Daugiau informacijos – www.fortum.lt
 
* * *
 
Kontaktams: Andrius Kasparavičius, atstovas spaudai, tel. +37069817740, andrius@koko.lt
 

Back