„Fortum“ ragina taikyti ES lygmeniu nustatytus tvarumo kriterijus ir laipsniškai atsisakyti biomasės subsidijavimo

„Fortum“ ragina taikyti ES lygmeniu nustatytus tvarumo kriterijus ir laipsniškai atsisakyti biomasės subsidijavimo
 
„Fortum“ Helsinkyje pristatė savo naujausią „Energetikos apžvalgos“ leidinį, kuriame daugiausia dėmesio yra skiriama bioenergijai. Savo energetikos apžvalgoje „Fortum“ siūlo ES lygmeniu nustatyti aiškius biomasės tvarumo kriterijus ir pereiti prie rinkos principų atsisakant sudėtingų subsidijavimo sistemų.

Biomasė – tai atsinaujinantis, daugiausia vietiniu ar bent nacionaliniu mastu gaunamas neutralaus anglies dioksido kiekio energijos išteklius ir labai svarbi mūsų energetikos sistemos dalis. Tai vienintelis atsinaujinantis energijos išteklius, galintis pakeisti visų tipų iškastinį kurą šildymo, vėsinimo, elektros gamybos ir transporto srityse.
Padidėjęs ES biomasės reguliavimo politikos neapibrėžtumas didina biomasės rinkų nestabilumą bei mažina pasirengimą investuoti. Didžiausios politinės rizikos bioenergijai yra susijusios su tvarumo principais ir finansinėmis subsidijomis.
„Fortum“ mano, kad kietajai biomasei reikalingi ES lygmens tvarumo kriterijai, kurie būtų taikomi visai bioenergijai, nepaisant jos galutinio naudojimo būdo. Energijai gaminti biomasė turi būti naudojama tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir kitoms paskirtims. Efektyvus biomasės išteklių naudojimas galėtų būti vienas iš tvarumo kriterijų.
„Manome, kad biomasės naudojimą reikia skatinti remiantis rinkos principais, o dabartinių subsidijavimo sistemų atsisakyti. Investicijas į biomase kūrenamas jėgaines ir kuro pasirinkimą esamose jėgainėse turi lemti ES prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistema. Ateityje ir toliau reikės paramos inovacijoms, tyrimams ir plėtrai bioenergijos srityje, ypač komercializuojant naujas bioenergijos technologijas,“ – sakė Kari Kankaanpää, „Fortum“ klimato reikalų skyriaus vyresnysis vadovas.
„Fortum“ yra stambus biomasės naudotojas: praėjusiais metais jos panaudota 5,1 TWh (2,6 milijono m3), o per ateinančius keletą metų jos naudojimas augs 50 %. Ketvirtį kuro „Fortum“ naudojamo šildymui Europos Sąjungoje sudaro biomasė. Nauja biokuru kūrenama kogeneracinė jėgainė, kurią „Fortum“ ir Stokholmo miestas kartu stato Värtane, bus perduota eksploatuoti gegužę. Ji naudos 2,4 TWh kuro per metus. Tai viena didžiausių pasaulyje biokuru kūrenamų kogeneracinių jėgainių, kuri gamins šilumą ir elektrą maždaug 190 000 namų ūkių.
 
Svarbiausios „Fortum“ pastabos apie biomasę:
• Biomasė yra labai svarbi tvariosios energetikos sistemos dalis: tai atsinaujinantis, neutralaus anglies dioksido kiekio energijos išteklius, gaunamas daugiausia vietiniu ar nacionaliniu mastu, ir vienintelis atsinaujinantis išteklius, galintis pakeisti iškastinį kurą elektros gamybos,
šildymo, vėsinimo ir transporto srityse.
• Reikia ES masto suderintų ir privalomų tvarumo kriterijų, taikomų visai bioenergijai pagal bioenergijos kilmę ir nepaisant galutinio jos naudojimo būdo. Siekiant įrodyti miško biomasės tvarumą, reikia praktiškos ir skaidrios metodologijos, grindžiamos tvariu miškų tvarkymu.
• Dėl savo universalumo biomasė yra pageidautina žaliava įvairiems tikslams. Reikia tinkamai veikiančios biomasės rinkos ir vienodų konkurencinių sąlygų įvairiose biomasės naudojimo srityse.
• Išteklių naudojimo efektyvumas turi būti pagrindinis kriterijus, lemiantis biomasės naudojimą įvairiose srityse. Gaminant energiją, biomasė efektyviausiai naudojama pažangiose kogeneracinėse jėgainėse centralizuotam šilumos tiekimui arba kitiems su kogeneracija susijusiems procesams.
• Reikia laipsniškai atsisakyti subsidijų brandžioms atsinaujinančiosios energijos technologijoms, įskaitant biomasę, o tolesnes investicijas į biomasę ir kuro pasirinkimą esamose jėgainėse turi lemti tik ES ATLPS. Jei subsidijavimo politika bus tęsiama, ji turi būti vienodai taikoma visoms technologijoms, be to, pageidautinas nuostatų suderinimas visuose regionuose. „Fortum“ energetikos apžvalgos serijoje akcentuojami iššūkiai ir galimybės, kurias matome energetikos sektoriuje, ir siūlomi galimi sprendimai.
Skaitykite daugiau:
„Fortum“ energetikos apžvalga: tvaresnė ir mažiau subsidijuojama biomasė
Energetikos apžvalgos „Fortum“ svetainėje
 
* * *
„Fortum“ tikslas – būti švarios energijos lydere.  Atsižvelgdami į klientų poreikius „Fortum“ gamina, tiekia, parduoda elektrą, šilumą ir šaltį, teikia ekspertines paslaugas. 64% įmonės pagamintos energijos yra be CO2. „Fortum“ veiklą vykdo Šiaurės ir Baltijos šalyse, Rusijoje, Lenkijoje ir Indijoje.  2015 m. bendrovės „Fortum“ pardavimai siekė 3,5 mlrd. eurų. „Fortum“ korporacijoje dirba apie 8000 žmonių. Kompanijos akcijos kotiruojamos NASDAQ OMX Helsinki vertybinių popierių biržoje.
 
Daugiau informacijos – www.fortum.lt
 
Kontaktams: Andrius Kasparavičius, atstovas spaudai, tel. +37069817740, andrius@koko.lt

Back