„Fortum“ visuomenės gerovei sukurta vertė siekia milijardus eurų

​2013 metų „Fortum“ tvarios veiklos ataskaita parodė, kad kompanijos sukurta gerovė, kuri vertinama pagal  finansinį laikotarpį sumokėtų atlyginimų, investicijų, mokesčių ir dividendų sumas, siekė apie 3 mlrd. eurų. „Fortum“ tvarios veiklos ataskaita – tai išsamus pranešimas apie kompanijos ekonominius, aplinkos apsaugos ir socialinės atsakomybės tikslus, nuveiktus darbus ir pasiektus rezultatus. 

 

Pasak „Fortum“ viceprezidentės tvarumo klausimams Ulla Rehell, „kalbėdami apie „Fortum“ atsakomybę ekonomikos srityje, visada akcentuojame, kad kompanijos veikla – tai gerovės visuomenei kūrimas. Visose šalyse, kuriose „Fortum“ vykdo savo veiklą, kompanija yra svarbus darbdavys, investuotojas ir mokesčių mokėtojas. Dėl to jaučiame didelę atsakomybę ir siekiame pačių geriausių abipusių rezultatų,“ – pažymėjo Ulla Rehell.

 

Finansinėje 2013 m. metinės ataskaitos dalyje ypač daug dėmesio skiriama suinteresuotųjų asmenų bendradarbiavimui. Čia ne tik iš įvairių perspektyvų pateikiamos klientų bei kitų svarbių asmenų grupių nuomonės, bet ir pabrėžiama, kaip „Fortum“ į jas atsižvelgia.

 

Ataskaitos skyriuje apie sumokėtus mokesčius pateikiama informacija apie mokestinius principus ir kompanijai taikomus mokesčius bei per finansinį laikotarpį sumokėtų atskirų mokesčių sumas. Čia taip pat išdėstoma nauja informacija apie kompanijai tenkančią mokesčių naštą, nominalų įmonių pelno mokesčių tarifą ir bendrą mokesčių tarifą visose šalyse, kuriose vykdoma pagrindinė veikla.

 

„Fortum“ tvarios veiklos ataskaita parengta trečios šalies, t. y. ne pelno organizacijos „Global Reporting Initiative“ (sutrumpintai – GRI), nustatytomis gairėmis. Visa ataskaita parengta suomių ir anglų kalbomis. Ataskaitą galite rasti ir parsisiųsti apsilankius interneto svetainėje http://annualreport2013.fortum.com/en/sustainability.

 

* * *

 

„Fortum“

  

„Fortum“ tikslas yra gaminti energiją, gerinančią gyvenimo kokybę šiandienos ir ateities kartoms.  Atsižvelgdami į klientų poreikius „Fortum“ gamina, tiekia, parduoda elektrą ir šilumą, teikia ekspertines paslaugas. „Fortum“ veiklą vykdo Šiaurės ir Baltijos šalyse, Rusijoje ir Lenkijoje.  2013 metais „Fortum“ pardavimai sudarė 6,1 mlrd. EUR, pelnas – 1,6 mlrd. EUR „Fortum“ korporacijoje dirba apie 9900 žmonių. Kompanijos akcijos kotiruojamos NASDAQ OMX Helsinki vertybinių popierių biržoje.

  

Daugiau informacijos – www.fortum.lt

  

Kontaktams:

 - Andrius Kasparavičius, atstovas spaudai, tel. +37069817740, andrius@koko.lt

Back