„Fortum Klaipėda“ jėgainėje atlikti dioksinų ir furanų matavimai

​Klaipėdos laisvojoje ekonominėje zonoje įsikūrusioje termofikacinėje UAB „Fortum Klaipėda“ jėgainėje atlikti dioksinų ir furanų matavimai: kaip ir buvo tikėtasi, šių medžiagų išmetimai į aplinką ne tik neviršija leistinos normos, bet yra daugiau nei šimtą kartų mažesni už ją. Matavimus atliko sertifikuota Olandijos laboratorija „Bureau Veritas Industrial Services“. Tokie matavimai šiais metais bus atliekami 4 kartus, o vėlesniais – po 2 kartus per metus.

 

Leidžiama dioksinų ir furanų norma yra 0,0000001mg/Nm3. Pirmojo matavimo, kuris buvo atliekamas balandžio 9 dieną, metu nustatytas 0,000000001mg/Nm3 išmetimų lygis, t.y. faktinis išmetimas buvo 100 kartų mažesnis negu leistina norma. Pakartotinis matavimas buvo atliekamas balandžio 12-13 dienomis. Jo metu dioksinų ir furanų koncentracija buvo žemiau nustatymo ribos, t.y. ji išvis neužfiksuota.

 

Tyrimo metu taip pat buvo atlikti gyvsidabrio išmetimų matavimai. Leidžiama gyvsidabrio išmetimų norma yra 0,03mg/Nm3. Balandžio 13dieną buvo nustatyta 0,013 mg/Nm3 šios medžiagos koncentracija, t.y. ji buvo 2,3 karto mažesnė nei leistina norma.

 

Naujoji termofikacinė jėgainė šilumą parduoda AB „Klaipėdos energija“ ir tiekia į Klaipėdos miesto centralizuotą šilumos tiekimo sistemą. Elektros energija tiekiama į Lietuvos elektros energijos tinklus. Jėgainės elektrinė galia - 20 MW, šiluminė - 50 MW ir papildomi 13 MW, kurie bus gaunami iš išeinančių dūmų žiemos laikotarpiu panaudojant kondensatorių. Jėgainė per metus pagamins apie 140 GWh elektros energijos ir apie 400 GWh šilumos energijos, t.y. maždaug 40% Klaipėdos šilumos vartotojams reikalingo šilumos kiekio.

 

Naujoji Klaipėdos jėgainė, kurioje kurui naudojamos atliekos, pirmasis toks objektas Baltijos šalyse. Atliekų panaudojimas energijos gamybai – šiuolaikiškas ir ekologiškas atliekų problemos sprendimo būdas, išsprendžiantis sąvartynų, energetinės priklausomybės, energijos išteklių kainų ir kitas problemas. Europoje yra daugiau nei 400, Prancūzijoje apie 130, Skandinavijoje – daugiau nei 50 tokio tipo jėgainių. 

Atgal