Europos energetikos sektoriaus įmonės ragina už politinius sprendimus atsakingus ES pareigūnus imtis priemonių užtikrinant

Šešių didžiausių Europos energetikos „Magritte“ iniciatyvą įgyvendinančių įmonių – „Centrica“, „CEZ“, „ENGIE“, „Fortum“, „Iberdrola“, „Innogy“ – vadovai ir valdybų pirmininkai susirinko Europos Parlamente Strasbūre ir pakvietė pakelti Europos anglies dioksido rinkos (Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos, ATLPS) reformą į aukštesnį lygį. Surengtas bendras viešas posėdis su Europos Parlamento nariais.


Bendrovės teigiamai įvertino Paryžiaus susitarimo ratifikavimą ir žinią apie jo įsigaliojimą dar iki Jungtinių Tautų Klimato kaitos konferencijos (COP22) pradžios. Šis žingsnis dar kartą įrodo, kad lyderio vaidmenį kovoje su klimato kaita atlieka Europos Sąjunga. Dabar ES privalo imtis konkrečių priemonių, kad įgyvendintų savo ilgalaikius įsipareigojimus klimato srityje (iki 2050 m. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas 80-95% lyginant su 1990 m. rodikliais) ir  suderintų ES ATLPS su Paryžiuje priimtais tikslais.

Tačiau Europos Komisijos pasiūlytos reformos nepakaks ambicingai Europos anglies dioksido kiekio mažinimo darbotvarkei įgyvendinti ir užtikrinti sklandų perėjimą prie nedidele anglies dvideginio tarša pasižyminčių energijos technologijų. Norima, kad minėti pokyčiai energetikos srityje būtų įgyvendinti ekonomiškai efektyviu būdu ir tuo pat metu privačiam sektoriui būtų pateikta tiksli ir aiški informacija apie kainas, taip užtikrinant investicijas į mažai ar visai anglies nevartojančias technologijas, svarbu, kad gerai veiktų ES ATLPS.

Tarptautinės energijos agentūros duomenimis, ES užsibrėžtiems siekiams klimato srityje įgyvendinti per 2015-2040 m. laikotarpį į ES energetikos sektorių reikėtų investuoti beveik 2.5 trilijonų JAV dolerių.

Už politikos kūrimą atsakingi pareigūnai turi imtis tolesnių veiksmų Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemai stiprinti („delsimas“/ Rinkos stabilumo rezervas) ir atidžiai apsvarstyti dabartinį pasiūlymą. Aptarus šio pasiūlymo „ketvirtojo etapo“  (2021-2030 m.) sąlygas, pagerėtų Europos anglies dioksido rinkos sutvarkymas.

Tam reikalingos tiek trumpalaikės, tiek ilgalaikės priemonės, nes taikant tik vienos rūšies priemones neįmanomas veiksmingas ES ATLPS funkcionavimas. Todėl naujosios iniciatyvos turi pranokti dabartines, o jomis turi būti siekiama:

• tobulinti anglies dioksido rinkos struktūrą ir susigrąžinti investuotojų pasitikėjimą, užtikrinant matomumą ir numatomumą;
• užtikrinti patikimą informaciją apie kainas rinkoje – būtina reikšmingai didinti su CO2 susijusį apmokestinimą, kad būtų sudarytos visos energetikos srityje įmanomos anglies dioksido išmetimo mažinimo priemonių galimybės ateityje.

Pirmenybė turi būti teikiama Europos Sąjungos lygiu priimamoms priemonėms, o ne nekoordinuojamoms nacionalinėms iniciatyvoms, kenkiančioms Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemai ir užkertančioms kelią konkurencijos sąlygų Europos Sąjungoje suvienodinimui.

Šie pasiūlymai turi būti derinami su „anglies dioksido nutekėjimo“ nuostatomis, taip užtikrinant tarptautinės konkurencijos sąlygomis veikiančių Europos bendrovių konkurencingumą.

* * *
„Magritte“ įmonių grupė
Nuo pat susikūrimo 2013 m. gegužės mėnesį „Magritte“ įmonių grupė siūlo vertinti energetikos ir klimato situaciją Europoje. Į šią grupę yra susibūrę dešimties bendrovių vadovai, siekiantys dalyvauti šios srities diskusijose, teikti konstruktyvius siūlymus, ypač konkrečius sprendimus, kurie taptų nauju impulsu Europos energetikos ir klimato politikai.

„Fortum“ tikslas – būti švarios energijos lydere.  Atsižvelgdami į klientų poreikius „Fortum“ gamina, tiekia, parduoda elektrą, šilumą ir šaltį, teikia ekspertines paslaugas. 64% įmonės pagamintos energijos yra be CO2. „Fortum“ veiklą vykdo Šiaurės ir Baltijos šalyse, Rusijoje, Lenkijoje ir Indijoje.  2015 m. bendrovės „Fortum“ pardavimai siekė 3,5 mlrd. eurų. „Fortum“ korporacijoje dirba apie 8000 žmonių. Kompanijos akcijos kotiruojamos NASDAQ OMX Helsinki vertybinių popierių biržoje.
 
Daugiau informacijos – www.fortum.lt
 
Kontaktams: Andrius Kasparavičius, atstovas spaudai, tel. +37069817740, andrius@koko.lt
 

Back