UAB „Fortum Klaipėda“ termofikacinės jėgainės liepos mėnesio emisijų ataskaita

 

Liepos mėnesio UAB „Fortum Klaipėda“ termofikacinės jėgainės teršalų emisija į aplinką buvo žemesnė už leistinas normas. Vidutinė mėnesio ribinė anglies monoksido (CO) vertė buvo 3,9 mg/Nm3 (leistina vidutinė paros ribinė vertė – 30mg/Nm3), azoto oksidų (NOx) – 144 mg/Nm3 (180mg/Nm3), sieros dioksidų (SO2) – 1,3 mg/Nm3 (40mg/Nm3), amoniako (NH3) – 1,6mg/Nm3 (10mg/Nm3), bendrosios organinės anglies – 1,5mg/Nm3 (10mg/Nm3), kietųjų dalelių – 0,1mg/Nm3 (5mg/Nm3).

 

Jėgainėje degimo proceso temperatūra siekia nuo 1000°C iki 1150°C. Liepos mėnesį vidutinė degimo temperatūra katilo kūrykloje buvo 1005°C.

 

Klaipėdos laisvojoje ekonominėje zonoje įsikūrusioje termofikacinėje UAB „Fortum Klaipėda“ jėgainėje pastoviai vykdoma į aplinkos orą išmetamų teršalų kontrolė. Jėgainė kiekvieną dieną skelbia taršos emisijų

 

ir deginimo temperatūros rezultatus, kuriuos galima rasti adresu: http://www.fortum.com/countries/lt/apie-fortum/c-f-gam-tiekimas/c-f-gam-tiekimas-f-klp/emisijos-ataskaita/pages/default.aspx

 

Termofikacinė jėgainė šilumą parduoda AB „Klaipėdos energija“ ir tiekia į Klaipėdos miesto centralizuotą šilumos tiekimo sistemą. Elektros energija tiekiama į Lietuvos elektros energijos tinklus. Jėgainės elektrinė galia - 20 MW, šiluminė - 50 MW ir papildomi 13 MW yra gaunami iš išeinančių dūmų žiemos laikotarpiu panaudojant kondensatorių. Jėgainė per metus pagamina apie 140 GWh elektros energijos ir apie 400 GWh šilumos energijos, t.y. maždaug 40% Klaipėdos šilumos vartotojams reikalingo šilumos kiekio.

 

Klaipėdos jėgainė, kurioje kurui naudojamos atliekos, pirmasis toks objektas Baltijos šalyse. Atliekų panaudojimas energijos gamybai – šiuolaikiškas ir ekologiškas atliekų problemos sprendimo būdas, išsprendžiantis sąvartynų, energetinės priklausomybės, energijos išteklių kainų ir kitas problemas. Europoje yra daugiau nei 400, Prancūzijoje apie 130, Skandinavijoje – daugiau nei 50 tokio tipo jėgainių.

 

* * *

 

„Fortum“

 

„Fortum“ tikslas yra gaminti energiją, gerinančią gyvenimo kokybę šiandienos ir ateities kartoms.  Atsižvelgdami į klientų poreikius „Fortum“ gamina, tiekia, parduoda elektrą ir šilumą, teikia ekspertines paslaugas. „Fortum“ veiklą vykdo Šiaurės ir Baltijos šalyse, Rusijoje ir Lenkijoje.  2013 metais „Fortum“ pardavimai sudarė 6,1 mlrd. EUR, pelnas – 1,6 mlrd. EUR „Fortum“ korporacijoje dirba apie 9500 žmonių. Kompanijos akcijos kotiruojamos NASDAQ OMX Helsinki vertybinių popierių biržoje.

 

Daugiau informacijos – www.fortum.lt

 

Kontaktams:

 

 

 - Andrius Kasparavičius, atstovas spaudai, tel. +37069817740, andrius@koko.lt

 
 
 

 

Atgal