UAB „Fortum Klaipėda“ termofikacinės jėgainės sausio mėnesio emisijų ataskaita

Sausio mėnesio UAB „Fortum Klaipėda“ termofikacinės jėgainės teršalų emisija į aplinką buvo žemesnė už leistinas normas. Vidutinė mėnesio ribinė anglies monoksido (CO) vertė buvo 9,2mg/Nm3 (leistina vidutinė paros ribinė vertė – 30mg/Nm3), azoto oksidų (NOx) – 149mg/Nm3 (180mg/Nm3), sieros dioksidų (SO2) – 0,7mg/Nm3 (40mg/Nm3), amoniako (NH3) – 0,8mg/Nm3 (10mg/Nm3), bendrosios organinės anglies – 1mg/Nm3 (10mg/Nm3), kietųjų dalelių – 0,5mg/Nm3 (5mg/Nm3).

 

Klaipėdos laisvojoje ekonominėje zonoje įsikūrusioje termofikacinėje UAB „Fortum Klaipėda“ jėgainėje pastoviai vykdoma į aplinkos orą išmetamų teršalų kontrolė. Jėgainė kiekvieną dieną skelbia taršos emisijų

 

rezultatus, kuriuos galima rasti adresu: http://www.fortum.com/countries/lt/apie-fortum/c-f-gam-tiekimas/c-f-gam-tiekimas-f-klp/emisijos-ataskaita/pages/default.aspx

 

2013 lapkričio 4 dieną jėgainėje buvo atlikti dioksinų ir furanų matavimai: kaip ir buvo tikėtasi, šių medžiagų išmetimai į aplinką neviršija leistinos normos. Matavimus atliko sertifikuota Olandijos laboratorija „Bureau Veritas Industrial Services“. Tokie matavimai šiais,  2014 metais, bus atliekami 2 kartus per metus.

 

Leidžiama dioksinų ir furanų norma yra 0,1ng/Nm3. Matavimo metu nustatytas 0,0055ng/Nm3 išmetimų lygis, t.y. faktinis išmetimas buvo 18 kartų mažesnis negu leistina norma. Tyrimo metu taip pat buvo atlikti gyvsidabrio išmetimų matavimai. Leidžiama gyvsidabrio išmetimų norma yra 0,03mg/Nm3. 2013 m. lapkričio 4 dieną buvo nustatyta 0,013 mg/Nm3 šios medžiagos koncentracija, t.y. ji buvo 30 kartų mažesnė nei leistina norma. Visus matavimus galima rasti čia: http://www.fortum.com/countries/lt/SiteCollectionDocuments/Apie%20Fortum/KLP%20emisiju%20report/Oro%20tarsos%20matavimu%20duomenys.pdf

 

Termofikacinė jėgainė šilumą parduoda AB „Klaipėdos energija“ ir tiekia į Klaipėdos miesto centralizuotą šilumos tiekimo sistemą. Elektros energija tiekiama į Lietuvos elektros energijos tinklus. Jėgainės elektrinė galia - 20 MW, šiluminė - 50 MW ir papildomi 13 MW yra gaunami iš išeinančių dūmų žiemos laikotarpiu panaudojant kondensatorių. Jėgainė per metus pagamins apie 140 GWh elektros energijos ir apie 400 GWh šilumos energijos, t.y. maždaug 40% Klaipėdos šilumos vartotojams reikalingo šilumos kiekio.

 

Klaipėdos jėgainė, kurioje kurui naudojamos atliekos, pirmasis toks objektas Baltijos šalyse. Atliekų panaudojimas energijos gamybai – šiuolaikiškas ir ekologiškas atliekų problemos sprendimo būdas, išsprendžiantis sąvartynų, energetinės priklausomybės, energijos išteklių kainų ir kitas problemas. Europoje yra daugiau nei 400, Prancūzijoje apie 130, Skandinavijoje – daugiau nei 50 tokio tipo jėgainių.

 

* * *

 

„Fortum“

 

„Fortum“ tikslas yra gaminti energiją, gerinančią gyvenimo kokybę šiandienos ir ateities kartoms.  Atsižvelgdami į klientų poreikius „Fortum“ gamina, tiekia, parduoda elektrą ir šilumą, teikia ekspertines paslaugas. „Fortum“ veiklą vykdo Šiaurės ir Baltijos šalyse, Rusijoje ir Lenkijoje.  2013 metais „Fortum“ pardavimai sudarė 6,1 mlrd. EUR, pelnas – 1,6 mlrd. EUR „Fortum“ korporacijoje dirba apie 9900 žmonių. Kompanijos akcijos kotiruojamos NASDAQ OMX Helsinki vertybinių popierių biržoje.

 

Daugiau informacijos – www.fortum.lt

 

Kontaktams:

 - Andrius Kasparavičius, atstovas spaudai, tel. +37069817740, andrius@koko.lt

Atgal