Kompensavimo tvarka

​Gyventojams taikomos šilumos kainos dalis kompensuojama Kauno miesto savivaldybės vadovaujantis Tarybos sprendimu.

Kompensacijų tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatyme bei Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintame Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų teikimo, kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo tvarkos apraše.

Dėl būsto šildymo išlaidų ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų skyrimo mažas pajamas gaunantys UAB „Fortum Heat Lietuva” klientai gali kreiptis į Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyrių.

2016.06.29