Kompensavimo tvarka

Kompensacijų tvarka nustato LR piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms 2003-07-01 įstatymas Nr. IX-1675 ir kiti poįstatyminiai aktai

2017.02.02