Mokesčių apskaičiavimo tvarka

​Šilumos ir karšto vandens kainos paskaičiuojamos sutinkamai su patvirtinta šilumos kainų nustatymo metodika. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 08 d nutarimas Nr. O3-96.

Šilumos ir karšto vandens bazinių kainų dedamąsias kas penki metai , o perskaičiuotas, dėl pasikeitusių pagrindinių dedamųjų, šilumos ir karšto vandens  kainas kiekvienais metais, tvirtina Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. Pasikeitus kuro kainoms , šilumos ir karšto vandens kaina perskaičiuojama kiekvieną mėnesį ir derinama Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje.

Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį tvirtina Švenčionių rajono savivaldybės Taryba.

2017.02.02