Koģenerācijas stacija Jelgavā

Biomasas stacija Jelgavā

Biomasas koģenerācijas stacija Jelgavā

Šī ir modernākā Latvijas koģenerācijas stacija no tām, kurās tiek izmantoti atjaunojamie energoresursi. Stacija atrodas Jelgavā, Rūpniecības ielā 73A. 


Satcijas svinīgā atklāsanas ceremonija notika 2013.gada 11.septembrī un to ar savu klātbūtni pagodināja Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš un Somijas Republikas prezidents Sauli Nīniste.

Stacijas elektriskā jauda ir 23 MW, bet siltumenerģijas jauda – 45 MW. Plānots, ka gadā stacijā var saražot 230 GWh siltumenerģijas un 110 GWh elektroenerģijas. Koģenerācijas stacijas saražotā siltumenerģija tiek nodota Jelgavas centralizētās siltumapgādes sistēmā, bet elektroenerģija – Latvijas kopējā elektroenerģijas pārvades tīklā.

Ja līdz 2013.gadam kā kurināmo centralizētās siltumapgādes ražošanai Jelgavā izmantoja dabasgāzi, tad jau 2013./2014. gada apkures sezonā 85 % no Jelgavas centralizētās siltumapgādes nodrošina, izmantojot atjaunojamos energoresursus.  Biomasas koģenerācijas stacija pārliecinoši ierindo Jelgavu Latvijas “zaļāko” pilsētu sarakstā.

Koģenerācijas stacijā ir uzstādīts verdošā slāņa katls un tvaika turbīna. Īpaša tehnoloģija atļauj izmantot par kurināmo visa veida meža un rūpniecības koksnes atlikumus. Koģenerācijas stacija ir aprīkota ar dzesēšanas sistēmu, kas atļauj darboties neatkarīgi no pieprasītās siltuma slodzes. Pieaugot siltuma slodzei Jelgavas pilsētā, ir iespējams uzstādīt dūmgāzu kondensatoru, tādējādi palielinot kopējo stacijas siltuma jaudu.

Modernākā un lielākā biomasas koģenerācijas stacija Latvijā iezīmē jaunu pavērsienu siltumapgādē, jo, kā kurināmais, tiek izmantoti atjaunojamie energoresursi. “Fortum” investīcijas jaunās tehnoloģijās enerģijas ražotnē samazina CO2 izmešu daudzumu, veicina ilgtspējīga enerģijas tirgus attīstību un ražošanas procesi ir vidi saudzējoši.

Koģenerācijas stacijā kā kurināmo izmanto šķeldu no Latvijas piegādātājiem, tādējādi atbalstot arī vietējās kokapstrādes un mežsaimniecības nozares. Vietējā bio-kurināmā izmantošana ne tikai samazina atkarību no importētajiem fosilā kurināmā resursiem un nodrošina stabilāku siltumenerģijas tarifu, bet arī veicina iekšējās ekonomikas attīstību.

Jaunā koģenerācijas stacija nodrošina aptuveni 30 darbavietu inženieriem un stacijas ekspluatācijas speciālistiem, kā arī attīsta Jelgavas pilsētu un reģionu kopumā, radot ap 300 netiešo darbavietu kurināmā piegādes ķēdē un citu pakalpojumu sniegšanā.

Fortum Jelgavā apkalpo aptuveni 72 km garu centralizētās siltumapgādes tīklu, pa kuru siltumu un karsto ūdeni saņem aptuveni 35 000 Jelgavas pilsētas iedzīvotāju, kā arī biroji, veikali, sabiedriskās ēkas, valsts un pašvaldību iestādes.

12.04.2017