Kas ir koģenerācija?

Koģenerācija ir tehnoloģisks process, kurā vienlaicīgi tiek ražota gan siltumenerģija, gan elektroenerģija. Šo procesu sauc arī par kombinēto siltuma un elektroenerģijas ražošanu. Koģenerācija ir efektīvāks un videi draudzīgāks process salīdzinājumā ar enerģijas ražošanu atsevišķos procesos – katlumājā un kondensācijas stacijā.

Koģenerācija ļauj:

  • efektīvāk izmantot kurināmo;
  • samazināt izmešu daudzumu;
  • panākt zemākas enerģijas ražošanas izmaksas;
  • nodrošināt mazākus pārvades zudumus decentralizētā sistēmā;
  • vietējā kurināmā izmantošanas gadījumā tiek veicināta reģionālā attīstība.

Kā kurināmo Latvijas koģenerācijas stacijās lielākoties izmanto dabasgāzi. Nelielos apjomos izmanto degvieleļļu un nu jau arī plaši attīstās biokurināmā (šķelda un biogāze) izmantošana.

16.08.2017