Ētikas kodekss

​Mūsu ikdienas darbs ir saistīts ar dažādiem sabiedrības procesiem un dažādām sabiedrības grupām. Tas nozīmē – ievērot dažādu kultūru un uzņēmējdarbības vides atšķirības. Ir ļoti svarīgi, ka mēs visās valstīs un visu līmeņu darbībā izmantojam vienus un tos pašus ētikas pamatprincipus. Tas nozīmē, ka mēs visur strādājam, vadoties pēc viena ētikas kodeksa.

Fortum ētikas kodekss atspoguļo mūsu uzņēmuma vērtības: atbildība, radošums, cieņa un godīgums. Šīs vērtības veido Fortum uzņēmējdarbības ētisko pamatu. Mēs nedrīkstam pieļaut nekādus kompromisus attiecībā uz savu atbildību un apņemšanos īstenot godīgu un ētisku uzņēmējdarbības praksi.

Fortum Ētikas kodekss ir pārskatīts un atjaunots 2015.gada pavasarī un ir publicēts desmit valodās un to ir apstiprinājusi uzņēmuma valde.

Darbinieki tiek aicināti sazināties ar saviem tiešajiem vadītājiem, uzņēmuma vadību vai korporatīvo iekšējā audita nodaļu, ja viņiem ir aizdomas par pārkāpumiem vai ētikas kodeksa neievērošanu. Visas paustās bažas par Fortum darbības pārkāpumiem tiek izskatītas saskaņā ar īpaši izveidotu procesu.

09.02.2016