Stratēģija

Mēs esam gatavi virzīt pārmaiņas, kas darītu pasauli tīrāku   

Mūsu vīzija “For a cleaner world” (Par tīrāku pasauli) atspoguļo mūsu mērķi virzīt pārrmaiņas, kas sekmētu zema izmešu daudzuma  enerģētikas sistēmu un efektīvu resusru izmantošanu.

Mūsu misija ir iesaistīt mūsu klientus un sabiedrību, lai kopīgi veidotu tīrāku pasauli. Mūsu uzdevums ir paātrināt šīs pārmaiņas, pārveidojot energoapgādi, uzlabojot resursu efektivitāti un piedāvājot viedus risinājumus. Tā mēs nodrošinām izcilu akciju vērtību.

LTV_Fortum_strategy2016_2_NO_must_win.png 

Fortum attīstība Latvijā tiek plānota saskaņā ar Fortum stratēģiju.​

05.01.2017