Fortum Latvijā.jpg

Fortum Latvijā

Latvijā strādā divi „Fortum” grupas uzņēmumi: SIA „Fortum Jelgava” un SIA „Fortum Latvia”.

SIA "Fortum Jelgava" ir centralizētās siltumapgādes sistēmas operators Jelgavas pilsētā, kas nodrošina centralizētas siltumenerģijas piegādi klientiem un ar to saistītos pakalpojumus.

SIA "Fortum Latvia" darbība ir saistīta ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu koģenerācijas stacijās, kā arī ar jaunu projektu attīstīšanu.

12.04.2017