Ilgtspējas indekss

Fortum Jelgava 2013. gadā iegūst Ilgtspējas indeksa Sudraba kategorijas novērtējumu.

Ilgtspējas indekss ir stratēģisks vadības instruments, kas nodrošina starptautiskām prasībām atbilstošu uzņēmuma snieguma novērtējumu visos korporatīvās atbildības aspektos (darba vide, tirgus attiecības, vide, sabiedrība, stratēģija). Vienlaikus tas sabiedrībai, valsts un nevalstiskajām organizācijām sniedz objektīvus kritērijus, lai uzslavētu un atbalstītu tādus uzņēmumus, kuri palīdz stiprināt Latvijas ekonomiku ilgtermiņā.

Latvijas uzņēmumu Ilgtspējas indeksa metodoloģija balstīta uz ietekmīgāko globālo indeksu Dow Jones Sustainability Index (pēc kura tiek vērtēts viss Fortum koncerns) un Business in the Community CR Index pieredzi, ņemot vērā korporatīvās atbildības standarta ISO 26000 un Globālās ziņošanas iniciatīvas (GRI) G3 vadlīnijas. Lokalizētais indekss vērtē uzņēmumu sniegumu atbilstoši tieši Latvijai aktuāliem ekonomiskajiem, sociālajiem un vides jautājumiem, vienlaikus pārstāvot starptautiski atzītu izpratni par korporatīvās atbildības un ilgtspējas kritērijiem.

Uzņēmumi Ilgtspējas indeksā pēc izvērtēšanas tiek sarindoti četrās grupās atbilstoši kopējam indeksa rezultātam.

Platīna grupā iekļūst uzņēmumi, kuru Ilgtspējas indekss pārsniedz 90%, zelta – no 80 līdz 89,9%, sudraba – no 60 līdz 79,9%, bronzas – no 40 līdz 59,9%

 

 

SIA “Fortum Jelgava” rezultāti: 

  • 2013.gads – Sudraba kategorija (78.0%)
  • 2012.gads – Sudraba kategorija (73.3%)
  • 2011.gads – Sudraba kategorija (67.4%)
  • 2010.gads – Bronzas kategorija (57.9%)

10.08.2015