Arodveselības un darba drošības pārvaldība

Arodveselības un darba drošības pamatprincipi ilgtspējas politikas īstenošanai.

Nevainojama darba drošība ir mūsu uzņēmuma stūrakmens:

 • Visām mūsu darbībām jābūt drošām mums, mūsu partneriem, kaimiņiem un sabiedrībai;

 • Mēs novērojam, izvērtējam un izprotam riskus;

 • Darba drošība ir mūsu uzņēmējdarbības plānošanas neatņemama sastāvdaļa;

 • Visās darbībās mēs ievērojam normatīvo aktu prasības.

Mēs visi uzņemamies atbildību par darba drošību:

 • Mēs ievērojam darba drošības instrukcijas un norādījumus;

 • Mēs ziņojam par riskiem, bīstamām situācijām un sniedzam ieteikumus darba drošības uzlabošanai;

 • Mēs iejaucamies, ja redzam kādu riskējam un strādājam nedroši.

Darba drošības prasību ievērošana norāda uz profesionalitāti:

 • Mēs iesaistām visus darbiniekus un līgumstrādniekus darba drošības jautājumu risināšanā;

 • Mēs ikvienam nodrošinām apmācību par darba drošību;

 • Mēs ziņojam par nelaimes gadījumiem un bīstamām situācijām, izmeklējam tās un mācāmies no tām;

 • Sapulcēs mēs regulāri apspriežam darba drošības jautājumus.

Mums ir kopīgi mērķi, un mēs strādājam pie pastāvīgiem uzlabojumiem:

 • Mēs nospraužam augstus mērķus un uzdevumus;

 • Mēs pastāvīgi uzraugām savu veikumu un ziņojam par to;

 • Mēs mācāmies no savas pieredzes;

 • Mēs aktīvi veicam koriģējošus un profilaktiskus pasākumus.

18.05.2015