Kvalitātes pārvaldība

Kvalitātes pamatprincipi ilgtspējas politikas īstenošanai

Lai nodrošinātu klientu apmierinātību un efektīvu uzņēmuma darbību, mēs:

  • ievērojam Kvalitātes vadības sistēmas standarta ISO 9001 prasības un nepārtraukti, savu tehnisko un finanšu iespēju robežās pilnveidojam procesus un vadības sistēmu;
  • stingri ievērojam likumdošanas un citas uzņēmumam saistošās prasības;
  • uzklausām mūsu klientu viedokli un meklējam vislabākos risinājumus;
  • periodiski apzinām mūsu klientu apmierinātības līmeni un to analizējam;
  • sistemātiski paaugstinām visu līmeņu darbinieku kvalifikāciju;
  • rosinām darbinieku individuālu atbildību un iniciatīvu.​

18.05.2015