Ilgtspēja

​Ilgtspēja ir ļoti nozīmīgs mūsu darbības aspekts. Domājot par ilgtspēju, vispirms mēs domājam par vidi. Tomēr, ilgtspēja ir ļoti plašs jēdziens, un mums ir nepieciešami ilgtermiņa risinājumi, kas nodrošinātu ilgtspēju attiecībā uz vidi, saimniecisko darbību un sabiedrību. Mēs esam pārliecināti, ka varam izstrādāt tādu konkurētspējīgu darbības politiku, kas  nodrošinātu vides, ekonomikas un sabiedrības līdzsvaru.​​​​​​​

16.08.2017