Fortum saņem augstu novērtējumu “Oglekļa emisiju novērošanas projektā 2017”

Ikgadējā Oglekļa emisiju novērošanas projekta (CDP - Carbon Disclosure Project) 2017. gada vērtējumā Fortum ierindots A kategorijā kā viens no labākajiem komunālo pakalpojumu uzņēmumiem. Oglekļa emisiju novērošanas projekta  Klimata pārmaiņu 2017. gada rezultāti, kuri analizē uzņēmumu sniegto informāciju, tika publicēti 2017.gada 24.oktobrī.   

Fortum ieguva A novērtējumu (skalā no D līdz A, kur A ir augstākais novērtējums), kas nozīmē, ka uzņēmums savā darbībā izmanto labo praksi, lai sekmētu vides pārvaldību, ar klimata pārmaiņām saistīto risku un iespēju pilnīgu apzināšanu un izvērtēšanu, ir definējis un ieviesis stratēģijas, lai šos riskus un iespējas mazinātu vai izmantotu. Fortum  Oglekļa emisiju novērošanas projektā piedalās kopš 2005. gada. Arī 2016.gadā Fortum ieguva A kategorijas novērtējumu.

 

2016. gadā 96% no Fortum saražotās elektroenerģijas Eiropas Savienībā un 62% no uzņēmuma kopējā saražotā elektroenerģijas apjoma, tika saražota neradot CO2 izmešus.  Uzņēmuma specifiskās emisijas sastāda 10% no Eiropas lielāko komunālo pakalpojumu uzņēmumu vidējām specifiskajām emisijām. Fortum ir arī sasniedzis energoefektivitātes uzlabojumus par gandrīz 1,400 GWh/gadā, salīdzinot ar 2012. gadu.

 

Fortum Korporācija

Korporatīvās komunikācijas daļa

 

Papildu informācija:

Måns Holmberg, Investoru attiecību un finanšu komunikācijas vadītājs, +358 44 518 1518

Ulla Rehell, Viceprezidente, Korporatīvā ilgtspējas daļa, +358 50 3839 426

 

Par  „Oglekļa emisiju novērošanas projektu”

Oglekļa emisiju novērošanas projekts (CDP) ir starptautiska bezpeļņas organizācija, kas piedāvā uzņēmumiem un pilsētām vienīgo globālo sistēmu, kurā fiksēt, pārvaldīt un dalīties ar vides jomā svarīgu informāciju, lai motivētu uzņēmumus atklāt savas darbības ietekmi uz vidi un veiktu pasākumus šīs ietekmes mazināšanai. „CDP” pārstāv 827 institucionālos investorus ar kopējo aktīvu vērtību US$100 triljoni. 2016. gadā vairāk nekā 1000 uzņēmumu iesniedza datus “CDP”. Investori izmanto rezultātus, lai noteiktu korporāciju gatavību pārmaiņām globālajā darbības vidē, tirgus prasības un izmešu regulējumu. www.cdproject.net

 

 

Par Fortum

Fortum ir viens no vadošajiem enerģētikas uzņēmumiem pasaulē, kas ražo tīru enerģiju un nodrošina savus klientus ar siltumenerģiju, elektroenerģiju, dzesēšanu, kā arī piedāvā citus viedus enerģētiskos risinājumus, kas sekmē efektīvu resursu izmantošanu. Lai veicinātu pārmaiņas enerģētikas nozarē un padarītu mūsu pasauli tīrāku, Fortum vēlas cieši sadarboties un iesaistīt šajā procesā klientus un sabiedrību kopumā. Šobrīd Fortum ir darba devējs vairāk nekā 9 000 profesionāļiem Baltijas un Ziemeļvalstīs, Polijā, Indijā un Krievijā. 62% no Fortum saražotās elektroenerģijas tiek saražota, neradot CO2 izmešus. www.fortum.com

 

Latvijā Fortum strādā kopš 2007. gada. Kopš 2008. gada Fortum ir centralizētās siltumapgādes sistēmas operators Jelgavas pilsētā.

 

 

 

 

 

 

Atpakaļ