Augustā siltumenerģijas tarifs Jelgavā saglabājas zems

Augustā SIA “Fortum Jelgava” siltumenerģijas tarifs Jelgavas pilsētā saglabājas iepriekšējo mēnešu līmenī un ir 51,73 EUR/MWh bez PVN. Tarifs nav mainījies kopš 2017. gada aprīļa.

 

Jelgavā kā galvenais kurināmais siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai tiek izmantota koksnes šķelda, kas visu gadu nodrošina nepieciešamo siltumenerģijas bāzes slodzi, tomēr  maksimumslodzes nodrošināšanai ziemas aukstākajās dienās tiek izmantotas dabasgāzes katlumājas. Tādēļ siltumenerģijas tarifs, lai arī mazākā apmērā, tomēr joprojām ir saistīts ar dabasgāzes cenu.

 

Pēc gāzes tirgus atvēršanas arī SIA “Fortum Jelgava” var izvēlēties dabasgāzes piegādātāju. Jūnijā uzņēmums saņēma četrus piedāvājumus dabasgāzes piegādēm, kurus rūpīgi izvērtēja ņemot vērā klientu intereses, kā arī ekonomiskos un piegādes drošības aspektus. Par visizdevīgāko piedāvājumu centralizētās siltumapgādes pakalpojuma nodrošināšanai jelgavniekiem tika atzīts līdzšinējā sadarbības partnera A/S “Latvijas Gāze” iesniegtais piedāvājums. Līdz ar to siltumenerģijas tarifs šobrīd saglabājas nemainīgs un tā izmaiņas, kaut arī nelielā apmērā, tomēr ir iespējamas vien tad, ja dabasgāzes cena samazinās vai palielinās.

 

Pēdējos gados siltumenerģijas tarifs Jelgavā nav piedzīvojis krasas svārstības, bet salīdzinot ar 2012. gadu, kad sāka būvēt biomasas koģenerācijas staciju un Jelgavā vienīgais kurināmais, kuru izmantoja centralizētajā siltumapgādē, bija dabasgāze, siltumenerģijas tarifs ir  samazinājies par 24.8% (2012. gada vidējais siltumenerģijas tarifs Jelgavā bija 68.81 EUR/MWh).

 

Par faktiski piemēroto siltumenerģijas cenu uzņēmums katru mēnesi informē savā interneta mājas lapā www.fortum.lv.

Atpakaļ